اخبارجامعه

راه های ولسوالی های دایکندی به شهر نیلی مسدود شده است

شهرنیلی/7جدی/باختر

تمام راه های مواصلاتی دایکندی به استثنای ولسوالی شهرستان به مرکز آن ولایت به نسبت برفباری مسدود شده است.

انجنیر خداداد سیرت، رییس حفظ و مراقبت سرک های دایکندی به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که به استثنای ولسوالی شهرستان، تمام راه های مواصلاتی ولسوالی های دایکندی به مرکز آن ولایت و از مرکز ولایت به طرف کابل به نسبت برفباری مسدود شده است.

وی افزود که تاهنوز به خاطر شدت توفان کار پاک کاری راه ها از برف آغاز نشده است.احمد نعیم دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا