اقتصاد

روش های جدید آموزش گرد آوری زعفران برای دهقانان

سمنگان / باختر/ 22/ دلو
ریاست زراعت ، مالداری و آبیاری سمنگان درسال روان برای یکصد و بیست دهقان آن ولایت روش های کشت و جمع آوری زعفران را آموزش داده است.
محمد رحمن ارغندیوال رییس زراعت ، مالداری و آبیاری سمنگان درمصاحبه یی با خبرنگار آژانس باختر گفت که آن ریاست برای هفتادو پنج تن از دهقانان مرد و چهل و پنج دهقان زن کارگاه آموزشی را درسال روان از کشت تا برداشت فرآورده های زعفران دایر کرده است و نه هزار و دوصد و پنجاه کیلوگرام پیاز زعفران و بسته های زراعتی را در سی و هفت قطعه زمین برای سی و هفت دهقان کشت و توزیع کرده است.  او اضافه کرد درسال روان موسسه آغاخان درهمکاری با ریاست زراعت آبیاری ومالداری هفت قطعه نمایشی جدید زعفران را درمرکز وولسوالی حضرت سلطان ایجادو برای یکصد تن از دهقانان زن کارگاه آموزشی را نیز برگزار کرده است. ختم/ قایم 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا