اخبارجامعه

روند توزیع تذکرۀ برقی  به کارمندان 63 ادارۀ دولتی تکمیل شد

کابل/ 8 جدی/ باختر

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات می گوید  برای کارمندان 63 ادارۀ دولتی در کابل، تذکرۀ برقی توزیع شده  است.

آژانس باختر به اساس خبرنامۀ این اداره خبر می دهد که وزارت‌های امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ، امور شهرسازی و اراضی، احیأ و انکشاف دهات، امور مهاجرین و عودت کننده‌گان، ترانسپورت و هوانوردی، اقتصاد، عدلیه، صنعت و تجارت، فواید عامه، امور زنان، امور سرحدات و قبایل، معادن و پترولیم، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، وزارت دولت در امور پارلمانی، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ادارۀ انرژی هستوی، ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، ادارۀ عالی بررسی، ادارۀ تدارکات ملی، ادارۀ انکشاف زون پایتخت، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اکادمی علوم افغانستان، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت، ولسی جرگه، ریاست عمومی رادیوتلویزیون ملی افغانستان، ادارۀ تنظیم امور آب، ادارۀ تنظیم امور انرژی، ادارۀ ملی امتحانات، ریاست امور کوچی‌ها، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، شرکت افغان پُست، ادارۀ اترا، ادارۀ خط آهن، د افغانستان بانک و شرکت آب‌رسانی، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، شورای عالی طبی، ادارۀ ملی ستندرد افغانستان از جملۀ اداراتی اند که روند ثبت نام و توزیع تذکره‌های برقی در آن‌ها تکمیل شده  است.

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، با فرستادن تیم‌های سیار به ادارات دولتی در کابل؛ روند تثبیت هویت، ثبت معلومات و توزیع تذکره‌های برقی  کارمندان را انجام داد. این اداره، روند توزیع تذکرۀ برقی  به کارمندان 77 ادارۀ دولتی را به‌اساس فیصلۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان از اوایل ماه میزان سال‌ 1399، آغاز کرد و کار جهت توزیع باقی ادارات دولتی جریان دارد.

 بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا