اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

رویدادهای ناامنی و جنگ روانی

 کابل/۴دلو/ باختر

 از چندی بدین سو شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ کشور شاهد رویدادهای دهشت افگنانۀ ناامنی‎‎ست. چنین به نظرمی رسد که در عقب این رویدادها اهداف جنگ روانی تعقیب می شود.

مفسر آژانس اطلاعاتی باختر این موضوع را به بررسی و ارزیابی گرفته است و می نگارد:

آنانی که دست به حمله های دهشت افگنانه در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ کشور می زنند، خوب می دانند که با انجام چنین حمله ها نمی توانند به کدام پیروزی نظامی دست یابند و یا در معادلۀ نظامی و سیاسی کنونی کشور، تغییر راهبردی وارد کنند.

 پرسش این است اگر آنان نمی توانند با انجام حملاتی از این قماش به نفع خود در صحنۀ نظامی- سیاسی تغییری وارد کنند، چرا دست به چنین حمله ها می زنند؟ پاسخ روشن است و آن این که حلقه های دهشت افگن می خواهند با توسل با روش انفجار و انتحار در شهرهای مزدحم، فضای ترس و وحشت را ایجاد کنند. آنان تلاش می کنند اشخاصی را آماج حمله های دهشت افگنانۀ شان قراردهند که در میان جامعه مشهور شده اند، چهرۀ رسانه یی دارند، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری اند. ترور چنین اشخاص بدون درنگ رسانه یی و همگانی می شود و در میان مردم وارخطایی و سراسیمگی ایجاد می کند. این درست همان هدفی است که حلقه های دهشت افگن تعقیب می کنند. آنان می خواهند که کسی صدایش را بلند  نکند، در مورد وضعیت کنونی، مسایل جنگ وصلح و آیندۀ سیاسی کشور ابراز نظر نکند و در جامعه یک نوع سکوت اجباری حاکم باشد.

جنگ روانی به مراتب خطرناکتر از جنگ گرم است. در جنگ گرم موضوع کشته شدن و یا زخمی شدن یک یا چند نفر مطرح است؛ اما در جنگ روانی موضوع جریحه دار شدن اذهان عامه مطرح است و پیامدهای آن گسترده تر از پیامدهای جنگ گرم است. آنچه مایۀ نگرانی است، این است که جنگ روانی جاری با استفاده ازروش های خشن جنگ گرم به ویژه انفجار و انتحار پیش برده می شود. از این رو مسوولان ارشد امنیتی و سیاسی کشور باید به این جنگ روانی، سطحی نگاه نکنند، بل آن را جدی بگیرند و برای مهار آن طرح همه جانبه را تدوین کنند، طرحی که درآن همۀ ابعاد جنگ روانی در نظر گرفته شود و پاسخگوی خواست ها و نیازمندی های مرحلۀ کنونی باشد.

سیستم امنیتی شهرکابل و سایر شهرهای بزرگ به بازنگری کلی و اساسی نیاز دارد. از تطبیق میثاق امنیتی چندماه می گذرد. اکنون فرصت آن فرارسیده است که میثاق امنیتی به گونۀ جدی و همه جانبه مورد تحلیل و ارزیابی قراربگیرد. چنین به نظر می رسد که در سیستم امنیتی شهر کابل و همچنان سایر شهرهای کشور خلاهایی وجود دارد که دهشت افگنان از این خلاها سود می برند، به داخل شهر ها نفوذ می کنند، برای خود مخفی گاه می سازند و بعد حمله می کنند. این خلاها باید شناسایی شود و برای پرکردن آن تدابیر موثر روی دست گرفته شود.ن.ش

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا