فرهنگ

روی تعین عناوین مقالات سیمینار علمی تحقیقی ننگرهار” تاریخ په اوژدو کی” بحث شد

کابل/21/جدی/باختر

کمیسیون آماده گی برای تدویر سیمینار علمی و تحقیقی " ننگرهار د تاریخ په اوژدوکی" امروز در وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل جلسه نمود و طی آن در مورد تعیین عناوین، مقالات علمی و تحقیقی و تاریخی برای سیمینار بحث صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر درین جلسه نخست شاولی قرار رییس کمیسیون سیمینار پلان جلسه این کمیسیون و عناوین مقاله ها را جهت بررسی وارایه نظریات به اعضای کمیسیون تقدیم کرد، و در زمینه بعداز بحث های همه جانبه و مشوره ها تصامیم لازم اتخاذ گردید و فیصله به عمل آمد که عناوین مقاله ها از طریق رسانه های دولتی نشر گردد. تا به رویت آن شخصیت های علمی- فرهنگی و ادبی کشور و خصوصاً" شخصیت های ولایات ننگرهار- لغمان و کنرها بتوانند مقالات علمی و تحقیقی خویش را تهیه نموده تا به پانزدهم برج حوت سالجاری به کمیسیون متذکره تسلیم نمایند و در زمینه جهت معلومات مزید با نمره های (0799314506) و (07991909249)  این کمیسیون تماس حاصل کرده حل مطلب نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا