اخبارصحت

ریاست صحت عامۀ کنرتجهیزات طبی دریافت کرد

اسعد آباد/ ۲ جدی/ باختر

شهروندان مهاجرافغان درآسترلیا برای ریاست صحت عامۀ کنرتجهیزات طبی کمک کرد.

این تجهیزات شامل ده دستگاه تولید آکسیجن، پنج مانیتورو چندین ولچراست.

محمد اقبال سعید والی کنربه آژانس باخترگفت که ازاین تجهیزات  برای ارائۀ بهتر خدمات صحی درشفاخانۀ مرکزی کنرکارگرفته خواهد شد.

اوازشهروندان مهاجرافغان درآسترلیا سپاسگزاری کرد و ازهمه افراد دارا خواست که آنان را در تقویت حکومت داری و پیشرفت یاری رسانند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا