اخبارصحت

رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی:به شکایت های شهروندان رسیدگی جدی می شود

کابل/۱۸جدی/ باختر
رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه می گوید که خدمات شفاخانه ها ومرکزهای تشخیصی به گونهٔ دوام‌داربررسی می شود.
وی مدعی شد که به هیچ یک ازشفاخانه ها و مرکزهای صحی اجازه داده نمی شود که خدمات بی کیفیت عرضه کند ویا از مریضان اضافه ستانی کند.
داکتر احمد خالد احدی که دراین خصوص امروز با مومنه احمد یار خبرنگارآژانس باختر صحبت می کرد، گفت که برای بررسی چگونگی خدمات شفاخانه ها و مرکزهای تشخیصی چهارگروه کاری تشکیل کرده اند و این گروه ها به گونهٔ دوام‌دار به بررسی عرضهٔ خدمات شفاخانه ها و مرکز های تشخیصی خصوصی می پردازند.
وی خاطرنشان کرد که یک گروه موظف است که به شکایت های شهروندان به گونه فوری پاسخ بگوید و گروه های دیگر برابر با برنامه یی که ریاست تعیین می کند، هفته سه تا چهار روزدرناحیه های شهر و ولسوالی های کابل می روند و جریان فعالیت شفاخانه ها و مرکز های تشخیصی خصوصی را ارزیابی می کنند.
وی گفت نواقص و کاستی هایی که درعرضهٔ خدمات وجود داشته باشد یادداشت وفهرست می شود و درآن تایید متصدی شفاخانه ها و مرکزهای خصوصی با مهر مربوط اخذ می شود وبعد دراصلاح آن متصدی مربوط می پردازد ودر صورت تکرار تخلف ورزی، متخلف مکلف به پرداخت پول به حساب دولت به عنوان جریمهٔ نقدی می شود.
داکتر احدی در پاسخ به شکایت شماری از شهروندان دراین باره که شفاخانه ها و مرکز های تشخیصی خصوصی که در ساختمان های عصری ومفشن فعالیت دارند پول گزاف از مریضان مطالبه می کنند،گفت که  شفاخانه ها ومرکز های خصوصی ازخدمات بلند شان اجرت اخذ می کنند نه از ساختمان های شان. او تایید کرد که بعضی مرکزهای تشخیصی وشفاخانه های خصوصی تجهیزات ودستگاه های پیشرفتهٔ تشخیص آورده اند وآنان از این که سرمایه گذاری بیشتر درعرصه طبابت کرده اند، اقدام نیک است و در بدل تشخیص دقیق، پول بیشتر مطالبه می کنند. اما این بدان معنا نیست که هرچه بخواهند همان کنند وما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که اضافه ستانی کند.
او گفت وزارت صحت عامه درصدد آن است که تمام مرکز های تشخیصی وشفاخانه های خصوصی لایحه اجرت دربدل خدمات شان را دردیگاه مریض و مریضداران قرار بدهند.
وی گفت که اجرت آزمایش کرونا در مرکز های تشخیصی خصوصی یی که با تجهیزات مربوط مجهز اند،۳۵۰۰افغانی تعیین شده است ودر صورتی که کدام مرکز هزینهٔ بیشتر مطالبه کند،هموطنان ما می توانند با شمارهٔ ۲۱۰۰۴۴۸درتماس شوند.
وی گفت که درتطبیق قانون وبررسی از قوانین صحی هرهموطن ما مسوولیت دارد ما حرف مردم خویش را می شنویم وبه شکایت های شان به گونهٔ جدی می پردازیم.
مومنه احمد یار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا