سیاستاخبارصحت

رییس جمهوری: تطبیق برنامۀ ملی صحت افغانستان یکی از موارد تعهد من در کنفرانس جینوا بود

کابل/ ۲۹ قوس/باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، امروز  در نشستی با تیم تخنیکی مدیریت عملکرد(PMU) وزارت صحت عامه، گزارش عملکرد و طرح های این وزارت را استماع کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در جلسه یی که به این مناسبت در قصر گلخانه برگزار شد، احمدجواد عثمانی وزیر صحت عامه، طرح های خودرا در رابطه به انتقال پروژه های ساختمانی وزارت صحت عامه به اداره ملی عملیاتی و حمایوی و اصلاحات و مدیریت شفاخانه ها ارائه کرد. وی افزود که ۵۵ پروژه انکشافی در پنج برنامه ترتیب شده است و روند بایومتریک کارمندان آن در حال تکمیل شدن است.

بعدا حبیب ځدراڼ معین وزارت مالیه صحبت کردو گفت که اهداف اکثر پروژه های انکشافی معلوم نیست و معاشات و مصارف اداری آن بیشتر است که تحلیل خود را در این مورد با مقام عالی ریاست جمهوری شریک خواهیم کرد.

سپس وژمه سلیمی آمر سکتور صحت وزارت مالیه، از  مسوولان وزارت صحت عامه  به خاطر ترتیب طرح متذکره  تشکر کردو گفت که  باید به اکثر پروژه های خدمات عامه، اهداف تعیین شود که خدمات صحی بهتر را ارائه کنند.

رییس جمهوری پس از استماع معلومات  و صحبت های آنان، گفت: هر پروژۀ که اهداف و طریقۀ مصرف ندارد، قابل پدیرش نیست و مصرف پول باید جهت واضح مقصدمحور داشته باشد و مردم باید شاهد اساسی تغییرات باشند.

رییس جمهوری گفت که وزارت صحت عامه، استماعیه بودجه را خودش انجام میدهد، اما برای آن باید اسناد، شواهد، پیشنهادات و میکانیزم های واضح و ابتدایی وجود داشته باشد. وی افزود که اهداف واضح و دستآوردهای هربرنامه را می خواهم که بدون آن، منابع قطع می شود.

رییس جمهوری  خاطرنشان کرد: هرپروژه باید وضاحت داشته باشد که چگونه باعث تغییر می شود. تمرکز اصلی وزارت صحت عامه باید بر مریضان و خدمات صحی باشد. مردم برای صحت یابی شان پول زیاد می دهند، اما نتیجه اندک بدست می آورند.  به مدیریت حفظ الصحه و شفاخانه ها باید توجه اساسی صورت گیرد.

رییس جمهوری در اخیر سخنانش گفت که تطبیق برنامۀ ملی صحت افغانستان یکی از موارد تعهدشده من در کنفرانس جینوا است و به گونۀ اساسی تطبیق خواهد شد. وی افزود که  اصلاحات فرمایشی و ضایع کردن منابع قابل قبول نیست، زیرا مردم  خواستار خدمات اساسی و نتایج عملی هستند. برمک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا