سیاستاخباراقتصادجامعهTOP

رییس جمهوری  در دیدار با نمایندگان سکتور خصوصی: افغانستان به سرمایه گذاری، مسکن و حرکت ضرورت دارد

کابل /5قوس /باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در نشستی با نمایندگان سکتور خصوصی، روی طرح ایجاد مرجع واحد مجوزهای ساختمانی که از سوی اتحادیه شرکت های ساختمانی مطرح شد، صحبت کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری  به آژانس باختر،ابتدا محمد اسماعیل غضنفر رئیس فدراسیون اتاق های افغانستان، هیات مدیره اتحادیه شرکت های افغانستان را معرفی کرد و بعداً حمیدالله حبیبی با ارائه معلومات در رابطه به اتحادیۀ شرکت های ساختمانی افغانستان، از رییس جمهوری به خاطر معاف کردن مالیات شان، تشکر کرد و گفت که سکتور خصوصی حامی و همکار برنامه های دولت است.

بعد محمد ابراهیم جعفری با ارائه طرح ایجاد مرجع واحد مجوزهای ساختمانی، در مورد میکانیزم کنترول کیفیت، کتگوری ها، منبع واحد، ایجاد هماهنگی ها، کاهش فساد، جذب سرمایه گذاری و مزیت طرح متذکره معلومات داد و سکتور خصوصی را در راستای اشتغال زایی، سکتور عمده خواند.

سپس صبغت الله تمیم صحبت کرد و همکاری میان سکتور ساختمانی و حکومت را مهم عنوان کرد وگفت که در چوکات واحد تسهیل سرمایه گذاری و یا کدام چوکات دیگر، خواست ها و مشکلات سکتور ساختمانی مورد بررسی به موقع قرار گیرد و به منظور افزایش عواید، شفافیت بیشتر به میان آید.

مسیح الله امتیاز در صحبت هایش، با اشاره به فرصت های مختلف در عرصه سرمایه گذاری ها در افغانستان، گفت که در مقایسه با جاهای دیگر، ۲۰ الی ۲۵ در صد مفاد موجود بوده و تقاضا نیز بیشتر شده است. ما و سایر سرمایه گذاران، آماده سرمایه گذاری استیم.

نجیب الله یمین وزیر فواید عامه در صحبت هایش، گفت که در بخش زیربنا و ترانسپورت، آماده هرنوع همکاری با سکتور خصوصی استیم. برای حل مشکلات موجود در زمینه تصدی دیزاین و سروی، روی طرح کار می کنیم و همچنان برای دیزاین سرک ها و پل ها با یک انستیتوت کار می کنیم که با نهایی شدن آن، زمینه همکاری مشترک افزایش خواهد یافت.

یمین از سکتور خصوصی خواست که مشکل موجود در عرصه تطبیق طرح ها و پروژه ها  را، حل و در زمینه کنترول وزن ترازوها و حفظ و مراقبت سرک ها، همکاری کنند.

داوود سلطان زوی شاروال کابل با اشاره به اقدامات در برابر اعمار ساختمان های غیرقانونی و تطبیق پلان ساساکی، گفت که ما در حال تغییر مثبت استیم. وی به خاطر مدیریت توقعات، هماهنگی و آگاهی سکتور خصوصی از برنامه ها و اهداف آینده، پیشنهاد نشست های دوامدار با سکتور خصوصی را کرد.

پوپل حبیبی معین وزارت انکشاف دهات، گفت: ما حاضر استیم که تجارب خویش را در عرصه های سرک سازی، دیوارهای استنادی، کانال ها و سایر عرصه ها با سکتور خصوصی شریک کنیم. همچنان موصوف با تاکید بر تطبیق پروژه ها، بر جلوگیری از تاخیر آن، خواهان بررسی اساسی شرکت ها و تشخیص واضح ظرفیت های آنان شد.

عزیز احمد گلستانی معین وزارت شهرسازی و اراضی، با اشاره به فرصت های کافی در زمینه های مسکن و نظم شهری، گفت که ما می توانیم در این عرصه ها با سکتور خصوصی مشترکاً کار نماییم. وی افزود که ساحات غیر پلانی باید از طریق سرمایه گذاری، قابل مسکن شوند.

حمیدالله یلانی رئیس عمومی آب رسانی و کانالیزاسیون گفت: در نظر داریم که در سال ۱۴۰۰ مشکل آب تمام شهرها را حل نماییم و در این راستا برای سکتور خصوصی فرصت های خوب سرمایه گذاری وجود دارد و ما آماده استیم که از طریق بحث مشترک بالای طرح ها، به نتیجه برسیم.

محمود قادری رئیس مالی شرکت برشنا با اشاره بر اینکه مشکلات موجود درعرصه برق به گونه اساسی حل خواهد شد، گفت که پس از منظوری کابینه در تمام کشور یک تعرفه به میان می آید. فرصت های زیاد سرمایه گذاری داریم و شرکت های داخلی را برای سرمایه گذاری تشویق خواهیم کرد و به هرگونه همکاری با سکتور خصوصی آماده استیم.

رییس جمهوری پس از استماع صحبت ها و معلومات آنان، از ترتیب طرح ایجاد مرجع واحد مجوزهای ساختمانی، تشکر کردوگفت که باید در این طرح، تضاد منافع حل و بحث بیشتر روی آن صورت گیرد. وی افزود که سطح همکاری دولت و سکتور خصوصی افزایش می یابد و تغییرات فوق العاده باید به میان آید.

رییس جمهوری گفت که پلان های انکشافی برای شهرهای کابل، مزارشریف، کندهار، خوست و جلال آباد ترتیب شده است و آمادۀ همکاری با سکتور خصوصی می باشیم، زیرا همه پروژه های پلان ساساکی برای سرمایه گذاری آماده است و مزیت پلان این است  که چوکاتی است.  

رییس جمهوری خاطرنشان کرد که اگر سکتور خصوصی آمادۀ سرمایه گذاری در بخش دیزاین باشد، پس با شرکت های بین المللی به یک نتیجه برسد. افغانستان به سرمایه گذاری، مسکن و حرکت نیاز دارد. وزارت های فواید عامه و شهرسازی و اراضی و شاروالی باید معیار یکسان را تطبیق نمایند.

رییس جمهوری گفت: از چند شرکت بین المللی معتبر خواسته شود که تجارب خویش را در زمینه های خاک شناسی و تعیین ارتفاع شریک سازند. وی افزود که ۵۲ شرکت دولتی به پا ایستاده خواهد شد و آنان رقبای سکتور خصوصی نه، بلکه همکاران شان خواهند بود.

محمد اشرف غنی گفت که با توجه به مشکلات آب، در هر ساحه ساختمان ها را اعمار ننمایید و باید در این زمینه زبان مشترک پیدا کنید و سکتور خصوصی همکاری واقعی کند. وی با اشاره بر اینکه عرضه و تقاضا باید تناسب داشته باشد، گفت که افغانستان از نگاه داشتن مواد ساختمانی، بی نظیر است و به سرمایه گذاری ضرورت دارد.

رییس جمهوریگفت که ظرفیت های وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی باید بر اساس معیارات واضح شود و به ساختمان سازی های که بعدها پیشمانی به بار آورد، نباید اجازه داده شود.

رییس جمهوریغنی در اخیر سخنانش، گفت که بر اساس طبقه بندی واضح، شمار شرکت ها به ده شرکت عمده، کاهش یابد و شهرت شرکت ها باید واضح باشد و همچنان سکتور خصوصی در زمینه قراردادها و تطبیق پروژه ها، مشکلات موجود را به گونۀ اساسی حل کند.جاوید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا