سیاستاخبار

 رییس جمهوری: هرجایی از قلمرو کشور را که طالبان بخواهند، دولت افغانستان آماده است که با آنان مذاکره کند

کابل/۲۵ قوس/باختر

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس، درارگ برگزارشد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد:ابتد رییس جمهوری کشور مراتب تسلیت و همدردی خود را  به خاطر وفات استاد رهنورد زریاب نویسنده و قلم به دست نامدار کشور و منطقه به خانواده و دوستان مرحومی و جامعۀ ادبی و فرهنگی کشور به خصوص همسر شان، ابراز کرد.

همچنان رییس جمهوری مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به خانواده های دو تن از جوانان جامعۀ رسانه یی کشور؛ شهید ملاله میوند خبرنگار و گرداننده رادیو تلویزیون انعکاس ننگرهار و فردین امینی گوینده برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا که جان شان را در رویدادهای جداگانه از دست دادند، ابراز کرد.

رییس جمهوری گفت: اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان را در مورد اینکه ما ترجیح می دهیم تا دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان انجام شود، قویاً تایید می کنم.

رییس جمهوری افزود: طالبان که ادعا می کنند در داخل افغانستان قرار دارند، پس چرا در خاک افغانستان مذاکره نمی کنند. هرجایی از قلمرو کشور را که آنان بخواهند، دولت افغانستان آماده است تا با آنان مذاکره کند.

رییس جمهوری کشور گفت که افغانان در خیمه و در هوای سرد هم می توانند مذاکره کنند و وقت آن نیست که هوتل های مفشن پیش شرط گذاشته شود. ضروری است که همۀ مردم ببینند تا مذاکرات چگونه انجام می شود و روی کدام موضوعات تمرکز می شود و چرا؟  

کابینه از زحمات رهبری و کارمندان مربوط وزارت های امور خارجه و مالیه به خاطر تدویر موفقانه کنفرانس جینوا و ترتیب دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II)، قدردانی کرد.

به همین ترتیب در مورد تعهد مشروط جامعه بین المللی برای افغانستان الی سال ۲۰۲۴ بر اساس درخواست دولت افغانستان و بررسی تطبیق تعهدات از جانب آن ها طور سالانه غرض ادامه کمک ها، معلومات ارائه شد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانتسان پیرامون اهداف دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در محور دولت سازی و تمرکز روی شش بخش عمده آن مشمول؛ برقراری حاکمیت قانون، تحکیم امنیت، تقویت حکومتداری محلی، مدیریت منابع مالی، حقوق شهروندی و ارائۀ خدمات موثر، انکشاف قوای بشری و توسعه زیربنا با در نظرداشت وجه مشترک آنها در زمینه دیجیتل سازی، گسترش برنامه های ملی، تمرکز روی افزایش عواید و کاهش در مصارفات اضافی و مرور بر تشکیل اداره های دولتی و جلوگیری از تورم تشکیلاتی؛ بحث مفصل کرد.

بعدً تمامی وزارت ها، اداره های دولتی و والیان ولایات جهت ترتیب پلان عمل غرض تسریع روند تطبیق تعهدات کنفرانس جینوا در راستای تحکیم محور دولت سازی با در نظرداشت امکانات بودجوی، توظیف شدند.

به همین گونه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری موظف شد تا چگونگی تطبیق تعهدات کنفرانس جینوا از جانب وزارت ها و اداره های دولتی و ارائه گزارش آن را در هر دو ماه یک بار به جلسه های کابینه، مورد پیگیری قرار دهد.

کابینه همچنان به ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری هدایت داد که با اداره های مختلف دولت همکاری کند تا از عملی کردن تعهدات شان، اطلاع رسانی کنند.

در اخیر جلسه کابینه، تمامی وزارت ها، اداره های دولتی و والیان ولایات موظف شدند تا سمینارها را غرض تشریح اهداف دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان به کارمندان مربوط شان، برگزار کنند. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا