اقتصاد

رییس جمهور: صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می تواند

کابل ۲۰ دلو باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در مراسمی که به مناسبت معرفی اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و احمد ذکی سرفراز شاروال کابل برگزارشده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مراسم که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد، ابتدا اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رییس‌جمهور، حکم های جداگانه رییس جمهور کشور را در خصوص تعیین سرپرست وزارت صنعت و تجارت و شاروالی کابل، قرائت کرد.
سپس رئیس جمهور صحبت کرد وبا ستایش از کارکردها، شخصیت، ظرفیت، تعهد به وطن و دیدگاه انکشافی اجمل احمدی، گفت: اجمل احمدی در رسیدن افغانستان به درجۀ نخست در بخش  اصلاحات از سوی بانک جهانی، نقش عمده داشت.
رئیس جمهور گفت که اجمل احمدی مانند عبدالجمید زابلی، در هماهنگی و همکاری با بخش خصوصی، افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل خواهد کرد.
وی افزود: در نتیجه همکاری خوب و کار نزدیک با سکتور خصوصی، صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می تواند. 
رئیس جمهور غنی در مورد احمد ذکی سرفراز شاروال جدید کابل، گفت که موصوف در چوکات وزارت شهرسازی با شرکت ساساکی دربخش  انکشاف شهر کابل کار مشترک کرده که هم مشکلات برایش معلوم است و هم در خصوص راه حل های آن فکر دقیق کرده است.
رییس جمهور کشور گفت که از ظرفیت های پوهنتون های افغانستان تا هنوز استفاده صورت نگرفته است. پوهنتون ها باید در طرح های دولت، نقش مشوره دهی و اجرایی داشته باشند، تا تغییرات اساسی به میان آید. وی افزود که شاروالی ها باید به نهادهای پاسخگو مبدل شوند، تا شهروندان در کوتاه مدت، تغییرات اساسی را شاهد باشند.
رئیس جمهور با تاکید گفت : معماری ما باید فرهنگ اسلامی و ملی را منعکس کند و شهرها نمایندگی از فرهنگ ما نماید. وی اضافه کرد که ارزش های اسلامی و ملی، بنا  های تداوم می باشد و توجه که در چهار سال گذشته در اعمار و بازسازی مساجد صورت گرفته است، در تاریخ افغانستان بی مانند می باشد.
بعداً اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت صحبت کرد و با تشکر از اعتماد رییس جمهور، گفت که همکاری با بخش خصوصی، تغییر افغانستان به کشور صادراتی و حمایت از رشد صنعت، سه اصلی می باشد که این وزارت به آنها توجه اساسی خواهد کرد.
احمدی گفت که بلندبردن صادرات کشور به یک میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹، توجه به رشد تجارت، فراهم کردن زمینه ها در بخش های جدید و همکاری با سکتور صنعت و اصلاحات آن، از اولویت های ما می باشند. وی افزود که میزان صادرات باید هفت برابر افزایش یابد و فرهنگ خدمت کارمندان وزارت تقویت شود، تا به دیدگاه واضح خویش برسیم.
سپس احمد ذکی سرفراز شاروال کابل صحبت کرده، گفت: وظیفه سپرده شدۀ جدید به وی امتیاز نه، بلکه مسئولیت عظیم است که در مقابل آن مشکلات و چالش های زیادی قرار دارد. وی افزود که مشکلات کابل را خودش مشاهده و تجربه کرده است و بالای آن فکر کرده است، از همین سبب به آن رسیدگی اساسی خواهد کرد.
سرفراز خاطرنشان کرد که برای توسعۀ شهر کابل دیدگاه واضح، نقشه و پلان موجود است، اما برای حل مشکلات آن تعهد دو جانبه و همکاری شهریان مهم می باشد. وی افزود که برای جلب اعتماد و حمایت مردم، با استقبال از نظریات سازندۀ آنان، بهبود در امور، سهولت ها و ابتکار بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا