سیاست

رییس ستره محکمه با رییس برنامه حمایت از بخش عدلی افغانستان دیدار کرد

کابل  باختر اول حوت
قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه امروز با  ( ایمری ادورادویو ) رییس عمومی برنامه  حمایت از بخش عدلی  افغانستان (Jssp ) دیدارکرد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین ملاقات نخست ایمری درمورد برنامه های پروگرام حمایت بخش عدلی نسبت به  نهاد های عدلی و قضایی به ویژه سیستم مدیریت قضایا  روشنی انداخته ، حمایت از سیستم و همچنان حل چالشهای سیستم را با رعایت نظر ها  و ملاحظات ادارات عدلی و قضایی افغانستان  منجمله قوه قضائیه کشور از وظایف مهم  بخش خویش دانست  و افزود که با توجه به اهمیت سیستم  مدیریت قضایا و ایجاد سهولت  در استفاده ازان حاضر اند تا به پیشنهاد های  کار شناسان ادارات عدلی و قضایی طی نشستی  تمکین کند  و تغییرات لازم و مطلوب را به خاطر ارتقای کار آیی ان وارد کنند .
بعداً رییس ستره محکمه با  بحث روی اهمیت  سیستم مدیریت قضایا منحیث بانک معلوماتی قضایای جزایی و مدنی گفت  که این سیستم ا کنون  مورد توجه ادارات عدلی و قضایی می باشد  و درسطح دولت نیز نسبت به فعالیت  ان خوشبینی وجود دارد  ولی انچه ضرور است کار آیی وپاسخگویی ان است که باید دفتر حمایت بخش عدلی با توجه به ملاحظات و پیشنهاد های  هیئات قوه قضائیه درکنفرانس اندونیزیا  توجه بیشتری درزمینه داشته باشند و در حل نیازمندیها ی تجهیزاتی  ، حفظ و مراقبت و همچنان ضرورت های تکنالوژیکی  سیستم  اقدام  نماید .
طرفین درین ملاقات روی برگزاری یک  نشست مشترک  به منظورارائه معلومات مستند و همچنان بحث روی ابعاد تخنیکی سیستم  ، ارزیابی مشکلات و تشخیص راه حل های مناسب ابراز توافق کردند .نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا