سیاست

رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی معرفی شد

کابل 5 حوت باختر
داکتر محمد قاسم وفایی زاده به حیث  رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی دیروز به کارمندان آن اداره معرفی شد .
به گزارش آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت برگزار شد ، یما یاری وزیر ترانسپورت صحبت کرد و از رهبری قبلی اداره هوانوردی ملکی اظهار قدردانی کرد.
یما  یاری از داکتر وفایی زاده به عنوان یک شخصیت کار آزموده و توانا یاد کرد و گفت که او  از شایستگی لازم و خوب برای رهبری اداره هوانوردی ملکی برخوردار است.
وزیر ترانسپورت افزود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد برنامه اصلاحات در زمینه بهبود نهادهای مسوول در بخش ترانسپورت،‌ مواصلات و نقل و انتقالات تجارتی صحبت کردو گفت که رهبری دولت مصمم است تا با تطبیق برنامه های اصلاحی و تدوین پالیسی های موثر در این زمینه، افغانستان را به بدنه اصلی ترانسپورت، تجارت و اقتصاد منطقه و جهان وصل کند. او نقش بخش هوانوردی را در این زمینه برجسته دانست و تاکید کرد که با رهبری مدبرانه داکتر وفایی زاده دسترسی به اهداف کلان ملی در عرصه هوانوردی ممکن و قابل دسترس است.
سپس محمود شاه حبیبی  رییس قبلی اداره هوانوردی ملکی صحبت کرد و از حسن همکاری تمام کارمندان این اداره در مدت خدمتش در این سمت، اظهار قدرانی کرد. او با اشاره با تلاش های رهبری اداره هوانوردی ملکی در خصوص ایجاد دستآوردهای مهم ملی، از داکتر وفایی زاده به عنوان یک شخصیت توانا و با تجربه یاد کرد و نقش وی را در تدوین پالیسی کلان ملی در عرصه هوانوردی ملکی موثر خواند.
حبیبی با اشاره به دستآوردهای کلان ملی در عرصه هوانوردی ملکی آنرا محصول کار تیمی تمامی کارمندان آن اداره یاد کرد.
بعد از آن داکتر محمد قاسم وفایی زاده  رییس جدید عمومی اداره هوانوردی ملکی صحبت کرد و از رهبری دولت ج.ا. افغانستان در راس محمد اشرف غنی  رییس جمهوری و یما یاری وزیر ترانسپورت، به خاطر تفویض مسوولیت رهبری بخش هوانوردی کشور به ایشان، اظهار قدردانی کرد.
داکتر وفایی زاده افزود که به عهده گرفتن ماموریت دولتی یک مسوولیت است و این مسوولیت با انجام کار تیمی و همکاری تمامی بخش به وجه احسن به ثمر خواهد رسید.  رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی از محمود شاه حبیبی  رییس قبلی این اداره اظهار قدردانی کرد و از تلاش ها و مدیریت ایشان به نیکویی یاد کرد.ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا