اخبارجامعه

زنان بدخشان  با راه اندازی دیوار نگاری از روند صلح حمایت کردند

فیض آباد/5 دلو /باختر

شماری از زنان بدخشانی در حمایت به صلح دایمی در کشور امروز برنامۀ دیوار نگاری راراه اندازی کردند.

به گزارش خبرنگار محلی آژ انس باختر،  گروهی از زنان بدخشانی امروز  برنامه دیوار نگاری را با شعار صلح خواهی وکاهش خشونت هادر آن ولایت راه اندازی کردند.

این برنامه در هماهنگی با ریاست اطلاعات وفرهنگ وریاست امور زنان بدخشان در پنج بخش مهم ومزدحم شهر فیض آباد با رنگ امیزی و نقاشی وشعار های برگر فته شده از متون دینی  راه اندازی شد.

 آصفه کریمی مسوول  این گروه می گوید که در این برنامه تلاش کرده اند که با نقاشی ها وشعار هاتوجه جامعه را به صلح جلب کنند و ذهن مردم را برای تامین صلح در کشور آماده کنند.

گفته می شود، این برنامه نتایج خوبی داده است ومردم عام وبی سواد هم می توانند پیامد های صلح وجنگ را بدانند.لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا