جامعه

زنان بی بضاعت سرپل از مساعدت صحی مستفید میشوند

سرپل  باختر  15 دلفو
برنامه ملی مساعدت صحی  به زنان بی بضاعت دیروز در شهر سرپل افتتاح شد
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ، این برنامه توسط وزارت صحت عامه به حمایت مالی وزارت مالیه در مراکز صحی تطبیق میشود .
رییس صحت عامه سرپل گفت که در این برنامه ملی مساعدت صحی برای زنان بی بضاعت که به مراکز صحی مراجعه میکنند  درکنار اینکه تداوی رایگان می شوند برای هرزن بی بضاعت مبلغ پجصد افغانی پول نقد نیز توزیع می شود . لیلما 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا