سیاستاخبارگزارش ها

زنان خشونت موازی با مذاکرات را منطقی نمی دانند و خواهان آتش بس اند

کابل / 8 دلو / باختر

کنفرانس ملی دیدگاه ها وخواسته های زنان درمورد آتش بس امروز درکابل به ابتکارشبکۀ زنان افغان برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر، دراین کنفرانس علاوه بررهبری ومسوولان شبکۀ زنان افغان، داکترعبدالله عبدالله رییس شورای مصالحۀ ملی، حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان، حبیبه سرابی وغلام فاروق مجروح اعضای هیئت مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان، سیما سمرعضو شبکۀ زنان، داکترعالمه معین وزارت دولت در امور صلح و نمایندگان نهاد های مدنی وجامعۀ رسانه یی کشور اشتراک داشتند.

روشن څیرن رییس هیئت مدیرأ شبکۀ زنان افغان درکنار خوش آمدید به اشتراک کنند گان گفت که هدف ازبرگزاری این کنفرانس ملی، جمع آوری دیدگاه ها و خواسته های زنان ازسراسرافغانستان در رابطه به آتش بس است.

څیرن افزود که انسجام صدای صلح خواهانۀ زنان ورساندن آن به طرفین مذاکره کنندۀ صلح یک ضرورت مبرم است که هردو طرف مذاکره کننده بدانند که خواست اولیۀ زنان از روند مذاکرات صلح آتش بس است.

وی اضافه کرد که زنان منحیث شهروندان افغانستان این حق را دارند که بدانند مذاکره کنندگان روی کدام موضوعات بحث می کنند و خواسته های آنان چیست.؟

به گفته ی څیرن ، این یک حق مسلم زنان است که باید ازدستآورد ها و پیشرفت های روند مذاکرات آگاه باشند که دستاورد های زنان قربانی معاملات پشت پرده نشود.

وی اظهار داشت« ما زنان افغان هیچ پیش شرطی را که باعث نقض حقوق زنان شود نمی پذیریم.»

روشن مشعل معاون شبکۀ زنان افغان دررابطه به کنفرانس توضیحات داد وگفت این کنفرانس به هدف انسجام صدای زنان برای صلح راه اندزای شده است و زنان از سراسرکشوردراین کنفرانس اشتراک کرده اند که به طرف های مذاکره کننده خواست های شان را که ازجنگ، قتل وترور های هدفمند دیگر خسته شده اند و خواهان صلح اند،برسانند.

زنان برای رسیدن به صلح، درگام نخست باید آتش بس برقرار شود که  فضا برای صلح پایدار و دایمی مساعد شود.

مشعل افزودکه زنان خشونت موازی با مذاکرات را منطقی نمی دانند. آنان قطع خشونت، خون ریزی را برای ادامۀ مذاکرات صلح منطقی وانسانی می دانند.

حسینه صافی سرپرست وزارت امورزنان دررابطه به فعالیت زنان برای ختم جنگ وخونریزی صحبت کرد وگفت زنان راه طولانی را برای رساندن صدای صلح خواهانه شان به گوش مسوولان حکومت وجهانیان پیموده اند و امروز هم ابتکار تدویر این کنفرانس را به عهده دارند. این فعالیت های زنان نشان دهندۀ سهم شان در روند صلح وختم جنگ وحمایت از جمهوریت است. وی افزود که خواست زنان برای آتش بس، کلیدی ترین ابتکارزنان برای رسیدن صلح پایدار و دایمی است . زنان اتش بس را زمینه ساز رسیدن به صلح مثبت و دایمی می دانند و درگام نخست ازمذاکره کنندگان روند صلح می خواهند به آتش بس تن بدهند که در فضای عاری ازجنگ خواست های تمام اقشار جامعه افغانی را درپیوند به برقراری صلح و ختم جنگ جمع اوری و انعکاس دهند.

سیما سمرفعال حقوق زن و عضو شبکۀ زنان افغان دررابطه به موضوع کنفرانس صحبت کردو گفت جنگ هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد و تداوم این وضعیت تاثیرات منفی در عرصه های مختلف زندگی مردم گذاشته است.

وی افزود که هرگاه وضعیت چنین ادامه پیدا کند خشونت و خونریزی زیاد تر شود فاصله ها برای رسیدن به صلح زیاد تر می شود و رسیدن به توافق مشکل تر می شود.

وی همچنان گفت با سهیم شدن تمام اقشار آسیب پذیر از جنگ درروند مذاکرات می توان به یک آتش بس دایمی رسید. هرگاه خواستۀ قربانیان جنگ در روند مذاکرات درنظرگرفته نشود، غیرممکن است که به صلح دایمی وپایداربرسیم .”

اشتراک کنندگان کنفرانس ازدوعضو هئیت مذاکره کنندۀ دولت اسلامی افغانستان دررابطه به جریان مذاکرات با هئیت مذاکره کننده گروه طالبان آمادگی آنان برای پذیرفتن پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای آتش بس سوالاتی را مطرح کردند.

اعضای هئیت مذاکره کننده هریک حبیبه سرابی و غلام فاروق مجروح درجواب چنین معلومات ارائه کردند که هئیت مذاکره کننده دولت بنابر هدایات رهبری جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس را اولویت کاری خود به جانب مقابل پیشکش کردند که از خشونت و خونریزی درکشور جلوگیری شود.

 به گفته هئیت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان هئیت افغانی بعداز مرحله دوم تاکنون سه نشست با طرف مقابل داشته که از محتوای گفت و گوهای هئیت طالبان برداشت شده است که آنان آمادگی برای برقراری آتش بس ندارند.

هئیت افزود که گروه طالبان از ده روز به این طرف حاضر به نشست نیست به نوعی فرصت کشی می کنند ، برخلاف هئیت دولت آماده است و تلاش دارد که روی موضوعات اصلی مذاکرات کارشود . به گفته هئیت دولت گروه طالبان اراده به آتش بس و قطع خونریزی ندارند.

 داکترعالمه معین وزارت دولت درامور صلح دررابطه به انواع آتش بس صحبت کرد وگفت: ، ما شاهد دوآتش بس بشردوستانه از اثر تقاضای مکرر دولت درکشور بودیم یکی آن به خاطر انجام کارزار پولیو و دیگر آن درآستانه عید قربان .

وی افزود ، به گمان من طالبان از برقراری آتش بس بیم دارند چرا که اگر یک بار افراد جنگی شان با استفاده از آتش بس به خانه وکاشانه شان برگردند و از مزایای آرامی و آسودگی مستفید شوند . باردیگر به میدان جنگ برنمی گردند.

 داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی بعداز استماع صحبت ها سخنرانی کردو گفت :” زنان درراستای حق شان امروز صدا بلندکرده اند.”

آتش بس خواست وحق مردم افغانستان است .

 داکتر عبدالله عبدالله اضافه کرد که آتش بس به معنای صلح نیست، اما آتش بس برای ادامه مذاکرات یک ضرورت است .

 داکترعبدالله از جانب مقابل خواست که  برای ادامه مذاکرات با برقراری آتش بس ازخود یک تحرک نشان بدهند تا مردم به نتایج مثبت مذاکرات امیدوار شوند.

 داکترعبدالله درکنار تشکر از فعالیت مثمر شبکۀ زنان گفت : به هراندازه یی که فعالیت های صلح آمیز درهماهنگی ، با سایرنهادها باشد به همان اندازه موثریت بیشتر و بهتر خواهد داشت .

وی اطمینان دادکه درسطح بین المللی خواسته های صلح جویانۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت قوی به همراه دارد.

 باید گفت که کنفرانس فردانیز روی انسجام نظریات و خواست های زنان ادامه دارد.   ماری نبردآئین – نوریه زیوری …ک….م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا