اقتصاد

زنان قالین باف بلخ خواهان منع ورود قالین های خارجی به کشور شدند

مزارشریف 6 حوت باختر
شماری از زنان قالین باف ولایت بلخ خواهان منع ورود قالین های خارجی به کشور شدند.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، شماری از زنان قالین باف در ولسوالی نهرشاهی بلخ می گویند که با این شغل شان توانستند که مشکلات اقتصادی خود و خانواده شان را تا اندازه یی مرفوع کنند، اما به خاطر کم توجهی به مشکلات شان به خصوص در قسمت جلوگیری از ورود قالین های خارجی به بازارهای کشور از سوی نهاد های دولتی و خصوصی شاکی اند.
نصیر احمد قاسمی معاون اتاق های تجارت بلخ با تایید پاره یی از مشکلات که فرا راه تولید کنندگان قالین قرار دارد، گفت که اتاق تجارت و صنایع بلخ با تمام توان از تولید کنندگان قالین و گلیم حمایت می کند.
وی افزود که اتاق تجارت توانست قالین افغانستان را در بازارهای جهانی معرفی کند و زمینه فروش آن را در بازارهای خارجی و داخلی فراهم سازد. احمد نعیم دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا