اخبارصحت

زنی ازفلج دایمی درننگرهار نجات یافت

جلال آباد/ ۱ جدی/ باختر

داکتران درننگرهار دریک عملیات موفق توانستند زنی را ازفلج دایمی نجات دهند.

گروه جراحی عصاب شفاخانۀ مرکزی ننگرهاردرشهرجلال آباد با برداشتن توموری ازسینۀ این زن، پاهایش را دوباره به حرکت درآورد.

این زن سالها به دلیل موجودیت این تومور، ازناحیۀ پا دچارضعف بود و نمی توانست راه برود.

داکترضمیرالدین خالد ترینرمتخصص بخش جراحی اعصاب شفاخانۀ مرکزی ننگرهارکه سرپرستی این گروه عملیات را به دوش داشت به آژانس باخترگفت که آنان پس ازمعاینات زیاد موجودیت توموردرسینۀ این زن را تشخیص دادند و با انجام عمل، او را ازفلج دایمی نجات دادند.

پاهای این زن اکنون فعالیت نخستینش را بازیافته است و او می تواند راه برود.

خانوادۀ این زن ازاین که او می تواند راه برود خوشحال است.

اعضای خانوادۀ این زن می گویند که عملیات او هزینۀ زیادی برمی داشت اما آنان توان پردخت آن را نداشتند.

آنان ازداکتران سپاسگزاری کردند که بدون هیچ هزینه یی اقدام به عملیات این زن و نجاتش ازفلج دایمی کردند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا