اخباراقتصادجامعه

ساختمان خط دوم، لات دوم سرک کابل- لوگر نود درصد پیشرفت کاری دارد

علم /۸ جدی / باختر

مسوولان در لوگر ازپیشرفت کار درساختمان خط دوم، لات دوم شاهراه کابل – لوگر خبر می دهند ومی گویند که کارتوسعهٔ این شاهراه به زودی پایان می یابد

لات دوم این سرک از ولسوالی محمد آغهٔ لوگر آغازمی شود و تا پل علم مرکز لوگر به درازای بیش از بیست وچهار کیلومترو پهنای ده مترساخته می شود و درامتداد آن، یک  پل به درازی ده متر و نود پایه پلچک نیز ساخته می شود.

دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر گفت که هزینۀ مالی لات دوم سرک کابل- لوگر بیش ازدوصدوهفتاد وهشت میلیون افغانی از بودجۀ وزارت فواید عامه پرداخت شده است وحدود نود درصد پیشرفت کاری دارد.

کارساخت خط دوم سرک کابل- لوگربیش از سه سال می شود که آغاز شده است وکار ساخت آن در سه مرحله صورت می گیرد که مرحله اول آن از دشت سقاوه کابل الی ولسوالی محمدآغهٔ لوگر به درازای بیست ویک کیلومترو مرحله دوم آن ازولسوالی محمدآغه لوگر تا شهرپل علم به درازای بیش ازبیست وچهارکیلومتر ومرحله سوم آن ازمنطقه تانگ لوگر شهرکابل تا منطقهٔ دشت سقاوه امتداد می یابد.
ساختمان خط دوم، لات اول این جاده پیش ازاین تکمیل شده است.

لونگ افزودکه درمجموع هزینۀ مالی این پروژه حیاتی درحدود هشتصدو نودوهفت میلیون افغانی از بودجۀ وزارت فواید عامه پرداخته می شود.

هارون یک راننده موتر گفت که ساخت خط دوم سرک کابل – لوگر در کاهش رویداد های ترافیکی نقش ارزنده دارد .

حسیب الله یک تن ازباشند گان شهرپل علم گفت که شاهراه کابل لوگر ولایت های جنوب شرقی را به مرکز کشور وصل می کند و در اتصال منطقه و در رشد زراعت، استخراج معادن، عرضۀ کالا های تولیدی محلی به بازار و رونق تجارت نقش مهم دارد.
محفوظ حمیدی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا