اخبارآموزش

ساختمان یک مکتب دخترانه در لوگر افتتاح شد

پل علم/  3جدی/ باختر

ساختمان یک مکتب دخترانه در ولسوالی خوشی لوگر امروز به بهره برداری سپرده شد.

شاه پور عرب٬ سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باختر گفت که ساختمان مکتب متوسطۀ دخترانۀ «خواجه لغوی» در ولسوالی خوشی لوگر به کمک مالی برنامۀ اقرا، به هزینۀ نزدیک به شش میلیون افغانی در یک منزل به شکل پخته و اساسی ساخته شده است.

وی افزود: ساختمان این مکتب دارای ده صنف درسی، دو اتاق اداری، چاه آب آشامیدنی و سایر ملحقات ضروری است که در یک وقت گنجایش پنجصد شاگرد را دارد.

سخنگوی معارف لوگر گفت که این مکتب دوازده سال قبل تاسیس شده است که از صنف اول الی صنف نهم، بیش از پنجصد دانش آموز دختر در آن مصروف فراگیری علم ودانش اند. سر مولف سیدعزیزاحمد هاشمی٬ رییس معارف لوگر گفت که در ولسوالی خوشی بیست و دو مکتب دخترانه و پسرانه وجود دارد که مکتب حضرت بلال تا هنوز هم تعمیر ندارد.

گفتنی است از میان دوصد وهفتاد وسه مکتب، بیست درصد آن در لوگر تعمیر ندارد.

این در حالی است که ساختمان های جدید دو مکتب ابتدایی در ولسوالی بره کی برک و محمدآغه لوگر٬ دوهفته قبل به بهره برداری سپرده شد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا