اخبارآموزش

ساختمان یک مکتب در لوگر افتتاح شد

پل علم/ 24قوس/ باختر

ساختمان جدید یک مکتب ابتدایی در ولسوالی محمدآغۀ لوگر امروز افتتاح شد.

 شاهپورعرب٬ سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باختر گفت که ساختمان مکتب ابتداییۀ حاجی شیرمحمد کوچی را برنامۀ اقرا به هزینۀ نزدیک به هشت میلیون افغانی در یک منزل به شکل پخته وا ساسی  در ولسوالی محمد آغه ساخته است.

وی افزود: ساختمان این مکتب دارای شش صنف درسی، چاه آب آشامیدنی وسایر ملحقات ضروری است و در یک وقت گنجایش سه صد شاگرد را دارد.

سخنگوی معارف لوگر گفت که مکتب یادشده حدود ُنه سال قبل تاسیس شده است و با ساختمان جدید برای در حدود سه صد وبیست کودک زمینۀ بهتر آموزش فراهم شده است.

 گفته می شود که تاهنوز از دوصد وهفتاد وسه مکتب، بیست درصد آن ها در لوگر تعمیر ندارد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا