سیاست

سرپرست جدید اداره ملی استندرد توسط استاد دانش معاون رییس جمهور معرفی شد

کابل باختر21 دلو
استاد سرور دانش معاون دوم رییس امروز  داکتر محمد موسی علمی سرپرست جدید اداره ملیا ستندرد را به کارمندان آن اداره معرفی کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون رییس جمهور گفت که در دنیای امروز اهمیت استندرد برای بهبود تولید، صنعت، تجارت و دسترسی انسان ها به محصول با کیفیت و خدمات بهتر برای هیچ کسی پوشیده نیست.
وی اضافه کرد که استندرد یک روند علمی، تخنیکی و مسلکی است که امروز در همه کشورهای جهان، به صورت استندردهای ملی، مقررات تخنیکی، استندردهای منطقه یی و استندردهای بین المللی تدوین، تصویب و اجرا می شود.
استاد دانش اشاره کرد که امروز تنها توسط آیسو 26 هزار استندرد به تصویب رسیده، حکایت از اهمیت استندرد در سطح بین المللی دارد . وی گفت که با توجه به اهمیت استندرد بود که در سال 1386 اداره عالی استندرد ایجاد شد ،این اداره جوان اما کارهای مهمی را در این راستا انجام داده است.
معاون رییس جمهور با اشاره به اهداف جهانی استندرد که صرفه جویی در مصرف منابع، حمایت از مستهلک یا مصرف‌کننده، حفظ ایمنی، صحت و محیط زیست و ایجاد ارتباط بهتر است گفت که استندرد در قوانین افغانستان نیز بر همان مبنا ایجاد شده است. وی تاکید کرد ایجاد انکشاف زیربنای ملی کیفیت، بهبود کیفیت اموال تجارتی، محصولات تولیدی و روند ‌های خدماتی، تثبیت نورم های مصرفی و تأمین صحت و مصئونیت مستهلکان و حفاظت محیط زیست مهم ترین اهداف استندرد سازی در قوانین کشور است.
استاد دانش گفت که اداره ملی استندرد وظایف بسیار مهمی را به عهده دارد که در زندگی شهروندان کشور و برای بهتر شدن کیفیت تولیدات، خدمات و از همه مهم تر در تأمین صحت و حفاظت محیط زیست، نقش ارزنده  دارد از این جهت اداره ملی استندرد جایگاه و مسئولیت مهمی  دارد.
وی اشاره کرد که تأیید معیارهای ملی شهرسازی و مسکن، طرح و ترتیب استراتژی و پالیسی‌ها، ارائه رهنمود یا مشوره‌های تخنیکی به مراجع دولتی و یا غیر دولتی، اقتباس استندردها، اطلاع‌دهی و پاسخگویی به موقع از استندردها، ایجاد سیستم ملی مترولوژی، عرضه خدمات لابراتواری، تثبیت و اعطای تصدیق نامه کیفیت برای محصولات تولیدی ، تثبیت نورم‌های مصرفی و دیگر مسایل مهم استندرد سازی از وظایف مهم این اداره است که رهبری جدید این اداره باید به آن توجه جدی داشته باشد.
معاون رییس جمهور گفت که برای انسجام امور مربوط به استندردسازی و زیربنای ملی کیفیت، شورای عالی استندرد با 19 عضو از ادارات مختلف تحت ریاست معاون دوم رییس جمهور و با سکرتریت اداره ملی استندرد ایجاد شده  است که مهم ترین وظیفه آن تصویب و تأیید استراتیژی ها، پالیسی ها، پلان ها، استندردهای ملی، کودها، نورم ها و مقررات تخنیکی و پلان ها و قیمت استندردها و تصویب لوایح و طرزالعمل ها است.
استاد دانش گفت که گذشته از دست آوردهای اداره عالی استندرد، فقدان هماهنگی بین ادارات مختلف دولتی و غیر دولتی، تداخل وظیفه یی بین ادارات، پایین بودن ظرفیت ها و فقدان کادرهای مسلکی و با تجربه، نداشتن بودجه و امکانات کافی، بی ثباتی در رهبری اداره، فقدان پلان گذاری و تدوین نقشه راه از جمله مشکلات اساسی در این اداره است.
در این محفل ویس هدایت، محمد موسی علمی و عبدلخالق بابر سرپرست پیشین اداره ملی استندرد نیز پیرامون استندرد و استندرد سازی صحبت کردند و علمی با توجه به تأکید معاون رییس جمهور برای توجه به کار آیی بیشتر اداره ملی استندرد گفت که تلاش می کند مکلفیت های قانونی خود به حیث مسوول اداره ملی استندرد به درستی انجام دهد. نالان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا