سیاستاخبار

سعادت منصور نادری: پیشرفت های اخیر در روند صلح را نوید بخش خواند

کابل/ ۱۹قوس/ باختر

چهارمین نشست کمیتۀ ارشد همآهنگی در امور صلح به ریاست سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکره ‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد.

یک منبع خبری در وزارت دولت در امور صلح به آژانس باختر گفت: وزیر دولت در امور صلح ابتدا از پیشرفت های اخیر در روند صلح، از جمله نهایی شدن توافق در مورد طرزالعمل مذاکرات و ایجاد کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی معلومات ارائه کرد.

نادری گفت: توافق در طرزالعمل مذاکرات یک گام مهم و شروع مرحلۀ جدیدی در روند صلح است. وی همچنان آغاز به کار کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی را نویدخوش برای مردم افغانستان خواند و تأکید کرد که ایجاد و آغاز به کار این کمیته، نشانگر وجود اجماع سیاسی و ملی حول محور روند صلح و منافع کلان ملی مردم است.

در این نشست، اعضای کمیتۀ ارشد همآهنگی برای صلح، دربارۀ روند صلح و چگونگی ایفای نقش کمیتۀ ارشد همآهنگی در امور صلح در پیشبرد برنامه‌های مرتبط به روند صلح، صحبت کردند.

قابل ذکر است که کمیتۀ ارشد همآهنگی در امور صلح، متشکل از چهارده نهاد دولتی است که برای تطبیق هماهنگ و یکپارچه برنامه‌های صلح، با فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است و وزارت دولت در امور صلح مسوولیت رهبری و سکرتریت این کمیته را به عهده دارد. شوخک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا