سیاست

سمینار علمی – تحقیقی قضات و څارنوالان نظامی برگزار شد

کابل باختر21 دلو
سمینار علمی – تحقیقی قضات و څارنوالان نظامی تحت عنوان (شناسایی چالشها وراه حل ضمیمه شماره یک کود جزا درمورد جرایم نظامی )  امروز با سخنرانی پوهنوال عبدالقادرعدالتخواه عضو شورای عالی و رئیس دیوان جرایم منسوبین نظا می ستره محکمه بر گزار شد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین سمینار نخست پوهنوال عبدالقادرعدالتخواه روی انعده ازجرایم عسکری که درین ضمیمه جرم انگاری نشده است، روشنی انداخته و خواهان بحث همه جانبه و ارا ئه پیشنهادها  ونظرهای اشتراک کنند گان درزمینه شد ، بعداً در رابطه به موضوع دگرجـنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال نظامی لو ی څارنوالی و دگرجنـرال اقبـال علی نادری معاون وزارت دفاع ملی درامور تعلیمات وپرسونل ایراد سخنرانی کرده  و روی ابعاد مختلف ضمیمه شماره یک کود جزا، کمبودیها و نیز عدم جرم ا نگاری برخی از اعـمال مخل نظم نظامی که باعث ایجاد مشکلات درمراحل کشف ، تحقیق و محاکمه می شود ، تماس گرفت وخواهان ایجاد یک کمیته حقوقی به خاطربازنگری وتهیه پیشنهاد تعدیلات لازم درین ضمیمه شد .
بعداً ارزیابی های دیوان جرایم منسوبان نظامی ستره محکمه ناشی ازمشکلات مراجع کشف ، تحقیق و محاکم  که حین رسید گی های فرجامی برملا می شود ، طی گزارشی بااشتراک کنند گان سمینارشریک ساخته شد .
برمبنای این ارزیابی ، مشکلات مربوط به صلاحیت های حوزه یی وموضوعی ،  تمدید توقیف ، عدم موجودیت وکیل درروند تحقیق ، تعیین وصف جرمی ، عدم ارائه دلیل درانتخاب مواد  قانونی مستند بها ، عدم اکمـال همه جانبه تحقیق و ارسال و مرسول بی مورد دوسیه ها ، معضل مربوط به جبران خساره ، استفاده ازحالات مخففه و عدم توضیح دلایل ان ، تاخیر و التوا در بررسی و رسید گی به دوسیه ها ،  اشتراک مجدد برخی از قضات دررسید گی به دوسیه های نقضی ، عدم رعایت رهنمود های دیوانهای فرجامی ستره محکمه ، عدم برخورد مسوولانه بعضی از مراجع کشف در ارائه معلومات لازمه و درمجموع مشکل های تطبیقی احکام ضمیمه شماره یک کود جزا درموردجرایم نظامی ازجمله مشکل های  بود که درین کنفرانس علمی – تحقیقی به بحث گرفته شد و قضا ت و څارنوالان نظامی بعداز تبادل تجارب و پس ازاینکه احکام ضمیمه شماره یک کود جزا  درموردجرایم نظامی  به صورت دقیق توضیح شد و بحث همه جا نبه پیرامون ان انجام یافت ، متعهد شدند تا پس از این اجراات شانرا هرچی بیشتر قانونمند کنند و دوسیه هارا عاری ازنواقص و خلاهای تحقیقاتی به خاطر صدور فیصله های عادلانه و قانونی ترتیب و تابع دوران محاکماتی کنند.
درجمع بندی سمینار که توسط قضاوت وال نجیب الله اکبری سرپرست امریت عمومی اداری قوه قضائیه صورت گرفت ، اذعان شد که سمینار بر شناسایی چالشهای موجود در ضمیمه شماره یک کود جزاء از طریق ایجاد یک کمیته تخصصی توافق می کنند و نیز در حل و برطرف سازی خلا ها درپروسه بررسی ورسید گی های قضایای نظامی ابراز تعهد کرد و درمجموع سمینار را فرصت خوبی برای تبادل نظر تلقی کردند .
کار سمینار با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کننده گان پایان یافت .ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا