اخبارجامعه

سه صد وشصت وسه پروژۀ عام المنفعه در بغلان تطبیق شد

 پلخمری/ 18قوس/ باختر

 سه صد وشصت وسه پروژه در چوکات چهار برنامۀ ریاست احیا وانکشاف دهات بغلان تکمیل شد.

انجنیررسول عرفان٬ رییس احیا وانکشاف دهات بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت: این پروژه ها که در پانزده واحد اداری به شمول پلخمری مرکز بغلان تطبیق شده است، شامل جغل اندازی سرک، اعمار پل و پلچک، اعمار دیوارهای استنادی، ایجاد شبکه های آبرسانی، اعمار چندین سربند وکانال است.

رییس احیا وانکشاف دهات بغلان افزود: از  جمله این پروژه ها دو صد وچهل وهفت پروژه آن مربوط میثاق شهروندی، هفتاد وسه پروژۀ حفظ  و مراقبت، پانزده پروژۀ برنامه ملی راه سازی روستایی، شانزده پروژۀ آبرسانی و دوازده پروژۀ دیگر آن مربوط برنامۀ انسجام ساحه یی است.

 وی نقش تطبیق پروژه ها را در راستای اشتغال زایی و ایجاد حکومت داری خوب و همچنان رفع مشکلات محیطی روستانشینان مهم و اساسی خواند و خاطر نشان کرد که با تطبیق این پروژه ها٬ بیش از هفتاد وپنج درصد مشکلات محیطی روستانشینان رفع شده است و تسهیلات لازم در زندگی روستایان رونما شده است.

رییس احیا وانکشاف دهات بغلان٬ از ثبت پنجصد وپنجاه پروژۀ جدید دیگر در سال جدید یادآوری کرد و گفت که با تطبیق این پروژه ها٬ تغییرات مثبت وچشم گیری در زندگی روستانشینان فراهم خواهد شد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا