سیاستاخبارجامعه

سیستم تذکرۀ برقی  با سیستم پاسپورت  وزارت  خارجه وصل  شد

کابل/ 7 دلو /باختر

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می گوید که سیستم تذکرۀ برقی با سیستم برقی پاسپورت وزارت امور خارجه وصل شد.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات امروز با نشر خبر نامه یی گفته است  که وزارت امور خارجه از آغاز ماه جدی سال 1399 بدینسو، می تواند به اساس معلومات هویتی تذکرۀ برقی خدمات پاسپورت‌های خاص خدمت و به زودی خدمات پاسپورت عادی را به اتباع کشور، ارائه کند .

 در خبر نامه آمده است که سیستم تذکرۀ برقی  که یگانه پایگاه معلومات هویتی به شکل برقی  اتباع کشور است، با وصل شدن آن به سیستم برقی وزارت امور خارجه ، نیازی به تائید دوبارۀ تذکره، ثبت معلومات، اخذ بایومتریک و سایر مراحل زمان‌گیر نیست.

هدف اساسی وصل این سیستم‌ها، مرکزی کردن معلومات هویتی اتباع کشور است که شهروندان خدمات را به‌گونۀ ساده، سریع و شفاف‌تر دریافت کنند.

بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا