فرهنگ

سیمینار مشروطه خواهی و سیر دیموکراسی در افغانستان ، برگزار شد

سیمینار مشروطه خواهی و سیر دموکراسی در افغانستان امروز با قرائت پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و سخنرانی دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابل به کار خود آغاز کرد.

این سیمینار دومین سیمینار است که ظرف دوسال در زمینه مردم سالاری ومشروطه خواهی به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده در آن دانمشندان، محققان و پژوهشگران کشور گردهم آمده اند تا با بررسی و ارزیابی نخستین حرکت های تنور و تجدد خواهی و مبارزه بر ضد اختناق، ونیز سیر دموکراسی در کشور بپردازند تا  زمینه های تبارز اندیشه های مردم گرا یانه را در افغانستان بیشتر فراهم سازند.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز کار سیمینار پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان عنوانی سیمینار، توسط دین محمد مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ خوانده شد.

رییس جمهور در پیام خود به تاریخ جنبش های روشنگری در کشور پرداخته و جنبش ها و حرکت های آزادی خواهی در کشوررا گره خورده با نهضت مشروطه خواهی دانسته تصریح داشته است که صد سال و اندی پیش نخستین حرکتهای تنور و تجدد خواهی و مفکوره های ضد استبداد و اختناق در میان قشر منور کشور در شهر کابل ظهور کردند.تاسیس انجمن سراج الاخبار افغانستان و نشر دوامدار سراج الاخبار افغانیه و همزمان با آن ظهور نهضت مشروطیت اول و ادامه آن تا حصول استقلال کشور، تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در عهد امانی، دموکراسی دوره صدرات سپهسالار شاه محمود خان و دههء دموکراسی سالهای آخر، سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت و نهضت امروزین دموکراسی در کشور که سفر آن را ده سال پیش هموطنان ما آغاز کرده اند، این همه جریانات سیر تحول اندیشه و فکر و نظر پردازی در کشور ما را، به نمایش می گذارد."

در پیام ضمن قدردانی از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری چنین سیمیناراز دانشمندان توقع رفته  تا پیرامون علل پیدایی، پویایی و همینسان عدم توانایی نهضتهای روشنگری در کشوربه پژوهشهای واقعبینانه بپردازند تا آینده گان از این جریانات طوری که بودند اطلاعات درست و متکی به حقایق دسترسی پیداکرده باشند."

بعداًً دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ سخنرانی نموده به تحلیل سیر مشروطه خواهی و نضج دموکراسی در افغانستان پرداخته گفت "

"نهضت مشروطه خواهی در افغانستان با نشیب وفرازی که دید به پیروزی دست یافت. آنچه ماامروز  داریم تحفه همان مردانی است، تحفه نسلی است که به دهن توپ هم پرانده شدند، ولی آزاد زنده گی کردند و در راه آزادی جان دادند، آنچه امروزماداریم  استمرار وتداوم آن روح آزادی و آزادگی است که به مارسیده نه تحفه  هیچ کسی دیگر.»

داکتررهین پیرامون دموکراسی ومولفهً های  آن به تفصیل صحبت کرده پنجسال اخیر را سال های دموکراسی در جنوب آسیا خواند و به تحلیل دوره های ظهور و سقوط دموکراسی در کشور پرداخت .

داکتر رهین  درین سخنرانی به نقش علمای کرام در روند مشروطیت در کشور یاد کرده وبه عنوان بهترین نمونه از مولوی عبدالروف قندهاری مشهور به خاکی نامبرد داکتر رهین کاررا در عرصه دموکراسی بسنده ندانسته به گونه ای رسانه هارا انتقاد کردکه آنها درمعرفی دموکراسی به  مردم کوتاهی کرده اند .

بعدآ شیگیرو ای یوگی رئیس دفتر یونسکو در افغانستان پیام آن اداره را عنوانی سیمینار خوانده گفت که دموکراسی و آزادی برای مردم افغانستان از بیرون آورده نشده بلکه صد سال قبل مردم افغانستان خود دموکراسی را رقم زدند.

اونیز برنقش علما درترویج  دموکراسی تاکید کرده گفت که بخاطر دوام دموکراسی در افغانستان یونسکو از آزادی بیان و رسانه ها  حمایت میکند.

سپس تابلوی مولوی عبدالروف قندهاری مشهور به خاکی یکتن از رجال برجسته نهضت مشروطه خواهی توسط خانم حبیبی  رئیس اتحادیه زنان ژورنالیست و تابلوی عبد الهادی داوی  شخصیت سرشناس  نهضت مشروطه خواهی کشور توسط عبدالغفار داوی  نواسه آن مرحوم به داکتر رهین اهداشد.

جلسه علمی سیمینار پس از انتخاب داکتر سنزل نوید پرو فیسور تاریخ در یونیورستیاریزو نای  ایالات متحده  به حیث رئیس و انتخاب فیض الله  جلال به حیث معاون و جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ  بحیث منشی بعد امروز همچنان به کار خود ادامه داد.

در کار بعد از ظهر سیمینار نخست خانم اندیا دختر شاه  امان الله غازی سخنرانی کرده به گوشه های از کارکردهای شاه امان الله غازی در عرصه دموکراسی روشنی انداخت.

بعداً داکتر امین فرهنگ، داکتر هاشم عصمت الله اللهی،حیرندوی حیب الله رفیبع، معاون سرمحقق سیما رسولی مقالات شانرا پیرامون سیر مشروطه خواهی و دموکراسی در افغانستان خواندند.

به همینگونه کبیرالله کبیرسراج برادر زاده شاه امان الله غازی خاطرات خود را از ملاقات با آن پادشاه در روم بیان داشت کار سیمینار فردا نیز ادامه می باید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا