گزارشات

سیگار و ماجراجویی های جدید

کابل  باختر   ۱۵  دلو
سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا که برروند بازسازی افغانستان نظارت  دارد می گوید که در هژده سال گذشته ٬نه میلیارد دالر در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسیده است  ٬ مگر هنوز هم این کشور بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است.
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ٬ بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش جدیدش می گوید که با وجود هزینه نه ملیارد دالری در افغانستان برای مهار تولید و قاچاق مواد مخدر٬ این کشور هنوزهم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است .
در گزارش همچنان تذکر رفته است یک سوم مواد مخدر تولید شده در افغانستان در بخش های زیر حاکمیت دولت کشت شده است .
در این گزارش تذکر داده شده است که در هجده سال اخیر، نه میلیارد دالر در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه شده است، اما این کشور هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهانی شناخته می شود.
در این گزارش با اشاره به گسترده بودن کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور، از دخالت شماری از مقام های نظامی و غیر نظامی در برخی از ولایت ها ، در کشت و تولید مواد مخدر نیز سخن گفته شده است.
به گفته بازرس ویژه امریکا در چهل و هفت درصد از ولسوالی هایی که طالبان بر آن نفوذ دارند در بیش از یکصد و بیست و سه هکتار زمین ،  خشخاش  کشت می شود.
اما ٬آگاهان سیاسی گزارش اخیر  سیگار را یک گزارش  سیاسی و یک ماجراجویی تازه می دانند که به هدف آوردن فشار های روانی برمردم و دولت افغانستان  صورت گرفته است .
این آگاهان می گویند که درروز هایی اخیر که امریکا و طالبان از حل اختلافات شان سخن می گویند برنامه های روی دست گرفته شده است  تا نشان داده شود که دولت افغانستان با خلا ها و مشکلات زیادی مواجه است که توان حل آن را نه دارد
قبل از این گزارش ٬ سیگاردریک  گزارش دیگری  ادعا کرد که دولت افغانستان تنها بر ۵۳ فیصد از خاکش حاکمیت دارد .
نشر گزارش های پیهم سیگار درباره افغانستان نمایانگر آن است که حلقات معین در صدد هویت بخشی به طالبان اند و برای ادغام این گروه درساختار های دولتی بستر سازی ها می کند و گویا این طالبان اند که می توانند مشکل را حل کنند
در حالی که دولت افغانستان خود برای حل معضل جاری در کشور برنامه هایی دارد و تنها تاکید ش برآن است که خارجی ها مداخله نکنند .
یک منبع وابسته به وزارت داخله می گوید که در این جای شک نیست که در افغانستان خشخاش کشت می شود و مواد مخدر تولید می شود مگراین که یک سوم حصه مواد مخدر در ساحه حاکمیت دولت صورت می گیرد این یک حرف نا درست  است . از مواد مخدر تولید شده در افغانستان بیشتر گروه های مسلح تروریستی سود می برند  حتا بخشی از هزینه جنگی شان را از طریق قاچاق و ترافیک مواد مخدر تامین می کنند.
گزارش ارائه شده با کار کرد  نیروهای امنیتی در امر مبارزه با مواد  مخدر همگونی ندارد در حالی که ما برای مهار و کاهش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر کار های زیادی کردیم که  همکاران بین المللی خود بر آن صحه گذاشته اند
این گزارش از سوی بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، در حالی نشر می شود که حکومت افغانستان تصمیم گرفته است  تا وزارت مبارزه با مواد مخدر را به وزارت داخله مدغم کند.
منابع رسمی گفته اند که گزارش های سیگار در مورد حاکمیت دولت بر ۵۳ در صد خاک افغانستان و با هزینه نه ملیارد دالری برای کاهش کشت مواد مخدر دور از واقعیت است  ودر عدم هماهنگی با دولت افغانستان صورت گرفته است .
شوخک- فرشته

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا