اخبارامنیت

سی و دو طالب مسلح در ارزگان کشته شدند

ترینکوت/۲۳ جدی/ باختر

سی ودو طالب مسلح درحمله های نظامیان درارزگان کشته شدند وده طالب دیگر زخم برداشتند.

این طالبان شب گذشته درروستا هایی درولسوالی گیزاب و شهرترینکوت گردهم آمده بودند ومی خواستند برای حمله برپاسگاه های نظامیان آماده شوند که اززمین و هوا آماج قرارگرفتند.

قول اردوی اتل درجنوب کشورباپخش خبرنامه یی می گوید که دراین حمله های نظامیان سی ودوطالب مسلح کشته شدند و ده طالب دیگر زخم برداشتند.

درمیان کشته شدگان چهارجنگجوی پاکستانی گروه طالبان نیز شامل اند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

طبق یک خبردیگر، نظامیان با کشف و خنثی کردن بیست ویک ماین، ازوقوع یک رشته انفجارها درپررفت وآمد ترین محل های ارزگان جلوگیری کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا