اخبارجامعه

شاروالی کابل از فعال شدن بس های شهری در کابل خبرداد

کابل/ 15جدی/ باختر

شاروالی کابل در نظر دارد که بس های شهری را در چند مسیر به صورت آزمایشی فعال کند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، شاروالی کابل در بارۀ این برنامۀ خود که می تواند سهولت های زیادی را برای شهروندان به میان آورد، چیزی نگفته است، شاروالی کابل تنها گفته است که تنها یک مژده برای شهروندان است.

در حال حاضر سیستم ترانسپورت شهری در کابل حادترین مشکل اجتماعی در این شهر است، این که شاروالی کابل در نظر دارد سیستم بس های شهری را در پایتخت احیا کند، یک مژده خوب است، مگر باید بگوید، بس های شهری چه زمانی،به چه تعدادی و در کدام مسیرها فعال می شوند؟ آیا کرایۀ این بس ها با ترانسپورت خصوصی تفاوت دارد یا خیر؟

معروف علیزی، معاون سخنگوی شاروالی کابل در این رابطه به خبرنگارآژانس باختر گفت: کنون در این رابطه معلومات داده نمی توانم، زیرا خبر نشر شده شکل مژده را دارد و در زمان معیینش از جانب شاروالی به تمام پرسش ها پاسخ گفته خواهد شد.

معلوم شود که در وجود کم کاری ها و نارسایی های زیادی که در کار شاروالی کابل وجود دارد، این مژده چه وقت به یک واقعیت مبدل خواهد شد یا خیر.

فرزانه نعمت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا