اخبارجامعه

شاهراه سالنگ ها مسدود شد

کابل/۶جدی/ باختر
مسوولان حفظ ومراقبت سالنگ ها از مسدود شدن آن شاهراه خبر دادند.
درخبرنامه یی که در این خصوص ساعتی پیش به نشر رسید گفته شده است که توفان شدید درسالنگ ها آغاز شده است و درحال حاضر ساحهٔ دید نیز محدود است شاهراه به روی همهٔ وسایط به خاطر رعایت جانب احتیاط و جلوگیری از آسیب جانی ومالی مسافران مسدود شده است .
درخبرنامه از مسافران و رانندگان تقاضا شده است  که از سفر به آن شاهراه تا اطلاع بعدی خودداری کنند ودرحال حاضر منسوبان آن ریاست درحال تخلیهٔ ساحات پرخطر شاهراه از وسایط گیرمانده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا