اخبارامنیت

شاهراه لشکرگاه- قندهاردریک عملیات نظامی به روی ترافیک بازشد

لشکرگاه/ ۲۲ قوس/ باختر

دریک عملیات نظامی شاهراه لشکرگاه- قندهاربه روی رفت  وآمد بازشد.

این شاهراه اخیرا به دلیل افزایش حضوروفعالیت افراد وابسته به گروه طالبان به روی رفت وآمد بسته شده بود.

به اساس گزارش ها، نظامیان پس ازچند روزعملیات نظامی، بامداد امروزموفق به بازگشایی این شاهراه به روی ترافیک کردند.

یک مقام ارشد پولیس هلمند به آژانس باخترگفت که درعملیات ضد هراس افگنی درشاهراه لشکرگاه- قندهار، بیست وشش طالب مسلح کشته شدند.

اوگفت آخرین بقایایی ازطالبان مسلح در این شاهراه دیشب اززمین و هوا آماج قرارگرفتند.

نظامیان درکنارعقب راندن طالبان، ده ها ماینی را که طالبان درجادۀ عمومی شاهراه لشکرگاه- قندهارجاسازی کرده بودند، کشف و خنثی کردند.

خبرنگارما ازهلمند گزارش کرد که ازبامداد امروز رفت و آمد کاروان های تجاری و مسافربری ازشاهراه لشکرگاه – قندهارازسرگرفته شده است.

بسته شدن این شاهراه، مشکل زیادی را به مسافران وکاروان های تجاری درپی داشت.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا