اخبارجامعه

شاهراه های بامیان با کابل و غور مسدود شده است

بامیان/ ۷ جدی /باختر

شماری از شاهراه های منتهی به بامیان در پی برفباری های سنگین مسدود شده است.

انجنیر محمد علی شهرستانی، رییس حفظ و مراقبت سرک های بامیان به آژانس باختر گفت که در بیست و چهارساعت گذشته برفباری در بامیان ادامه داشت و طبقه برف تا سی و پنج سانتی متر رسیده است و چهار برفکوچ در مسیر دره غرغری نیز رخ داده است.

وی افزود که مسیر ولسوالی پنجاب با ولسوالی یکاولنگ، ولسوالی ورس با ولایت دایکندی از مسیر قوناق، مسیر بامیان-کابل از طریق کوتل حاجی‎گگ، مسیر ولسوالی سیغان از طریق  کوتل اقرباط و مسیر ولسوالی یکاولنگ و ولایت غور از طریق کوتل صد برگ به روی ترافیک مسدود است.

اما گفت کرد که مسیر کابل و بامیان از طریق کوتل شبر، مسیر ولسوالی پنجاب و بیسود از طریق کوتل دراز قول و مسیر بامیان الی ولسوالی یکاولنگ به روی ترافیک باز است.احمد نعیم دوستی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا