سیاست

شورای وزیران بودجه ملی سال مالی 1391 مورد بررسی قرار داد

کابل باختر 3 دلو

جلسۀ نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس اطلاعاتی باختر، در ابتدا، جلسه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ریزش برف را در سراسر کشور جهت رشد زراعت و حاصلات سال آینده به فال نیک گرفته، در رابطه به انتقال مواد غذائی و علوفه حیوانی بالخصوص در ولایت بدخشان و ولسوالی های مربوط آن طالب معلومات شد.

سپس محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث از نتایج جلسه دیروزی این کمیته و اجراآت انجام شده به جلسه معلومات ارایه و افزود که طی ماه های اخیر، به اساس فیصله شورای وزیران، مواد غذائی و علوفه حیوانی به 14 ولایت که بالاثر خشکسالی متضرر گردیده انتقال، همچنان انتقال این مواد به سایر ولایات نیز صورت گرفته است. وی افزود مشکلات راه های مواصلاتی و تلفات انسانی در ولایت بدخشان و ولسوالی های مربوط آن ناشئ از کمبود مواد غذائی نبوده بلکه ریزش شدید برف غیر قابل پیشبینی شده باعث هلاکت سی تن از هموطنان گردیده و مشکلات انسداد راه های مواصلاتی را ببار آورده است که جهت رفع آن، کمیته ملی مبارزه با حوادث به ارسال مواد غذائی از طریق هوا و اعزام تیم های صحی به آن ولایت اقدام و علاوه از اختصاص مبلغ سه، سه ملیون افغانی برای ولایات آسیب پذیر، مبلغ پنج، پنج ملیون افغانی دیگر نیز ارسال گردیده تا در چنین حالات به اقدامات لازم مبادرت گردد.

شورای وزیران ضمن دعا برای هموطنان که ناشی از برف باری های شدید در مربوطات ولایت بدخشان جان خود را از دست داده اند، کمیته ملی مبارزه با حوادث را موظف نمود تا ولایات صعب العبور و آُسیپ پذیر را تحت نظارت داشته در اکمال مواد غذایی و سایر مشکلات آنها اقدام لازم نماید

متعاقباً" وزیر فواید عامه از حجم برفباری و پاک کاری شاهراه ها و سرکهای ولسوالی ها توسط قراردادیان به جلسه معلومات ارایه نموده افزود، در ساحاتی که ریزش برف شدت داشت مانند ولایات غور و دایکندی با کاهش آن پاک کاری صورت میگیرد ولی در مجموع شاهراه عمده مواصلاتی بروی ترافیک باز میباشد.

طبق اجندا، وزیر امور خارجه و همچنان مشاور امنیت ملی، پیرامون محتویات طرح سند همکاری استراتیژیک دوامدار میان افغانستان و بریتانیا، طرح موافقتنامه همکاری دراز مدت دو جانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایتالیا و طرح معاهده دوستی و همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فرانسه به جلسه معلومات مفصل ارایه نمودند.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، طرح معاهدات متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی را موظف نمود تا معاهدات یاد شده را با کشور های بریتانیا، ایتالیا و فرانسه نهای و طی مراحل نمایند.

در بخش دیگر اجندا، بودجه ملی سال مالی 1391 توسط وزیر مالیه به جلسه چنین مطرح شد.

به تأسی از مصوبه شماره (10) مورخ 26/3/1390 شورای وزیران، به خاطر تسریع روند اجرای تخصیصات، شروع سال مالی از اول حمل به اول جدی انتقال که بدین منظور بودجه ملی سال مالی 1391 استثنأً برای مدت (9) ماه (اول حمل الی اول جدی سال 1391) ترتیب گردیده که مجموع بودجه ملی طی (9) ماه سال 1391، مبلغ دو صد و چهل و یک اعشاریه شش ملیارد افغانی معادل مبلغ چهار اعشاریه هشتصد و سی و دو ملیارد دالر امریکائی پیشبینی گردیده که از جمله مبلغ یکصد و سی و چهار اعشاریه دو ملیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ یکصد و هفت اعشاریه چهار ملیارد افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل میدهد.

منابع تمویل بودجه ملی از عواید داخلی مبلغ نود و پنج ملیارد افغانی، از منابع کمک های خارجی مبلغ یکصد و سی و سه اعشاریه پنج ملیارد افغانی و اجرای قرضه مبلغ سه اعشاریه شصت و هفت ملیارد افغانی بوده که با وصف عواید متذکره، مبلغ نُه اعشاریه سه صد و هشتاد و پنج ملیارد افغانی در بودجه انکشافی کسر بملاحظه میرسد.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا در رابطه به انکشاف متوازن ولایات، افزایش وجوه برای ولایت کمتر رشد یافته، علل و عوامل افزایش بودجه سکتور امنیت، عدم تخصیص برای پروژه های انرژی و آب مانند بند کجکی و دهله و سایر بند های آبگردان، توضیح بودجه اختصاص یافته پروژه های همبستگی ملی، پروژه هایی که بوسیله بودجه خارجی درولایات تمویل میگردند و موضوعات کاری یابی را در پرتو پالیسی های اقتصادی تحلیل و ارزیابی نموده در جلسه فردا تحت ریاست رئیس جمهوری ا.ا به اشتراک وزرای بخش اقتصادی توضیح مفصل داده تا بودجه ملی سال مالی 1391 نهایی و مورد تائید قرار گیرد.

در اخیر جلسه سه مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

*       صورت اجلاس بین الوزارتی در مورد تطبیق موافقتنامه تجارت ترانزیتی بین جمهوری.ا.ا و جمهوری اسلامی پاکستان.

*       پروتوکول میان جمهوری.ا.ا و جمهوری ترکیه در مورد تعلیمات برای قطعات پرسونل قوای زمینی افغانستان در ترکیه.

*       پیشنویس پروتوکول تعلیمات کمپ  تابستانی محصلین اکادمی نظامی افغانستان میان جمهوری.ا.ا و جمهوری ترکیه.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا