اخباراقتصاد

صنعت پیله وری دربغلان درحال گسترش است

 پلخمری/ 6 دلو /باختر

 آمریت خدمات مالداری وصحت حیوانی ریاست زراعت بغلان کاراحداث دوجریب زمین توت باغ را به خاطر رشد صنعت پیله وری درآن ولایت آغاز کرده است.

داکترتاج محمد آمرخدمات مالداری بغلان به خبرنگارآژانس باختر گفت:  کاراحداث دوجریب زمین درساحه پیله وری فابریکۀ قند بغلان که شامل غرس دوصد نهال توت خسک است، آغاز شد.

وی هدف ازایجاد این توت باغ را رشد وانکشاف صنعت پیله وری در بغلان عنوان کرد و افزود، هرچند صنعت پیله وری دربغلان روبه رکود است اما این اداره درتلاش است که با مساعد کردن شرایط کاری صنعت پیله وری دربغلان گسترش داده شود وبر حفظ وتقویت صنعت پیله وری فرصت های شغلی به افراد بیکاردربغلان مهیا شود.

وی بی علاقه گی خانواده ها وازجانبی هم ناسازگاری اوضاع جوی ونبود بازار مناسب را ازعوامل اساسی بازدارندۀ رشد صنعت پیله وری دربغلان یاد کرد۰

آمرخدمات مالداری ریاست زراعت بغلان، ساحۀ فابریکۀ قند بغلان را مناسب ترین محل برای پیشبرصنعت پیله وری دانست وافزود که این اداره برنامه دارد که صنعت پیله وری را در بغلان انکشاف دهد.

گفتنی است، صنعت پیله وری بارنخست درسرزمین ما درزمان حاکمیت سامانیان درهرات ترویج شد وبعد به سایرولایت ها توسعه داده شد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا