گزارشات

طالبان ٬ یک آجندای ابزاری برای بزرگ قدرت ها

کابل  باختر  ۱۶ دلو
با آن که مردم ما برای اعاده صلح در کشور شان ٬از هرتلاش حمایت می کنند مگر تاکید دارند که نباید افغانستان شکار صلح پروژه یی شود .
گزارشگر آژانس باختر می نگارد ٬ در ماه های اخیر انکشافات تازه در میدان سیاست در افغانستان رخ داده است و تلاش هایی که گفته می شود  برای اعاده ثبات در کشور بیشتر شده است .
در این میان تلاش های زلمی خلیل زادنماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان ٬ بیشتر از هر تلاش دیگر مورد بحث است.
او در چهار دور مذاکره با طالبان ٬ حرف از پیشرفت و دست یافتن به توافق با طالبان دارد  و حتا مساله خروج عساکر امریکایی از افغانستان به یک امر توافقی مبدل شده است .
مگر در افغانستان از روند گفت وگوی امریکا با طالبان چندان رضایت وجود ندارد. باورها بر این است که دراین روند دولت افغانستان در حاشیه است و بیشتر روی مفاد منطقه یی بحران افغانستان چانه زنی شده است در حالی که قربانی اصلی بحران موجود ٬افغانستان و مردم آن است .
کشور های زیادی اند که از منافع شان در افغانستان تعریف دارند و نمی خواهند تا منافع آنها به فراموشی سپرده شود و نشست های مکرر نمایندگان امریکا با طالبان واکنش های این کشور ها را برانگیخته است ٬ رقابت این کشورها و حتا جنگ های نیابتی آنها را در میدان افغانستان تنگتر ساخته است که ادامه آن به جز از عمیق شدن بحران در افغانستان چیزی دیگر نیست و از پیامد زشت منطقه یی و فرا منطقه یی  آن هم نمی توان انکار کرد.
رقابت کشور های بیرونی در زمین افغانستان حالا عریان و واضح است زمانی که حرف ا از توافق امریکا با طالبان است مقام های روسی با وارخطایی ٬ نتایج گفت و گو های امریکا و طالبان را دنبال کردند و سرانجام نشست مسکو با شرکت سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان برنامه ریزی شد .
در همه این تلاش ها ٬ نفع اصلی را طالبان بردند زیرا از سوی هر جناح و کشوری ٬ هویت سازی شدند و به میدان رفتند در حالی که نمی دانند چه بازی خطرناکی در وجود آنها بر افغانستان در حالی اعمال شدن است .
باور ها براین است که قضیه افغانستان و انکشافات جدید ٬ از سوی بازیگران خارجی ٬طوری هماهنگ و برنامه ریزی شده که روند صلح ٬ طبق آجندای طالبان پیش میرود ٬به نفع طالبان وتضعیف حکومت افغانستان راه اندازی شده است .
در انکشافات تازه ٬نشست مسکو بیشتر از مساله دیگر مورد توجه است .
اکنون چشم ها متوجه طالبان است ٬ دسته  که دو هفته قبل ٬ ذوق زده از توافق با امریکا سخن گفت . حالا به پایتخت کشور رقیب امریکا (روسیه) هیئت فرستاده است ٬ بالاخره این دسته  با کی زودتر معامله می کند و دنباله رو٬ کی خواهد بود ؟
کارشناسان مسایل سیاسی ٬  نشست مسکو را در تضاد با منافع ملی می داننددر حالی که طالبان آن را برای مطرح کردن خود یک فرصت فکر می کنند .
جاوید کوهستانی کارشناس مسایل سیاسی می گوید ، جنگ افغانستان به بازی منطقه مبدل شده وبازیگران هریک به شیوه های مختلف به دنبال منافع خود اند وی همچنان نشست مسکو را مخالف منافع ملی افغانستان دانست و گفت ٬درنشست که به خاطر فروپاشی نظام بحث صورت گیرد  سازنده وعملی نمی باشد چنانچه دیدیم نماینده طالبان  بر انحلال اردو تاکید دارد.
اینکه روسیه با راه اندازی چنین نشست ها در پی چه است؟
کوهستانی می گوید یگانه هدف را که روسیه در این بازی دنبال می کند شکست امریکا در منطقه است به همین منظور از مخالفان حکومت افغانستان ٬ حکومت که امریکا حامی آن است دعوت به عمل میاورد تا به هم به جنگ نقطه پایان بگذارد وهم دست امریکا را در منطقه کوتاه کند  واین که امریکا از روند صلح چه نفع می گیرد؟  کوهستانی می گوید چون امریکا نمی خواهد بیشتر از این در جنگ افغانستان درگیر باشد  برای طالبان ذهنیت سازی می کند به همین منظور نماینده  خود را  به منطقه فرستاد تا طالبان را به میز گفت و گو بکشاند.
جاوید بصیرفعال مدنی ٬نشست روسیه  را ٬ مشابه به نشست عربستان در دو دهه قبل میداند وی میگوید  که سیاسیون افغان با هم نشستند با هم توافق کردند مگر عمل نکردند .
جاوید بصیر می گوید ، هر فیصله که در بیرون از کشور وبدون مشارکت حکومت صورت گیرد جز کشتار وویرانی نتیجه دیگری نخواهد داشت . او به عنوان یک شهروند تاکید دارد که  مسایل چون منافع ملی ٬ ارزش های ملی ٬تمامیت ارضی ٬ وحدت ملی و به همین ترتیب دستآورد های هژده سال گذشته٬نظیر اردوی ملی ٬ آزادی بیان ٬ قانون اساسی  مسایل اند که با سرنوشت و آینده مردم عجین خورده ٬اینها حرف ثابت اند که هیچگاه روی آن بحث صورت گرفته نمی تواند .
گل احمد فرید شهروند کابل می گوید٬ حکومت افغانستان از مردم افغانستان نمایندگی می کند وتا زمانی که نماینده های حکومت درنشست های سیاسی حضور نداشته باشند فیصله های چنین نشست ها  مورد قبول شهروندان نمی باشد .
گل احمد می گوید،  کسانی که در این نشست اشتراک کرده اند از مردم افغانستان نمایندگی کرده نمی توانند وهریک در پی منافع وبقای قدرت خویش اند .
وی افزود ، روسیه به خاطر نجات خودش از تهدید تروریستان و کوتاه کردن دست امریکا در منطقه تب وتلاش دارد وامریکا نیز به فکر فراراز منجلاب گیر مانده در افغانستان است و به هر پیشنهاد لبیک می گوید اما این را فراموش می کنند که تصمیم گیرنده دولت افغانستان است که نمایندگی از مردم می کند.
وزارت خارجه افغانستان می گوید که دولت در این نشست نماینده یی نمی فرستد
صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه می گویدکه این نشست با چنین چهارچوب، به صلح افغانستان کمک نمی‌کند و نتیجه‌ یی هم در پی نخواهد داشت
وما در آن شرکت نمی‌کنیم.
احمدی گفت که اگر روسیه در پی کمک به صلح در افغانستان است، می‌تواند برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت این کشور زمینه‌سازی کند.
موضع گیری دولت افغانستان در برابر نشست مسکو این پیام را می دهد که کابل به روابط دولت محور میان کشور باور دارد اصل که می تواند کشور ها را به همکاری و همگرایی بکشاند ومنطقه را به ثبات و همدلی برساند . صائم  نعمت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا