فرهنگ

طرزالعمل موزیم ملی نهایی شد

کابل باختر/6/ حوت
طرزالعمل کاری موزیم ملی امروز درجلسه یی نهایی شد.
این جلسه به ریاست دلاورنذیرزوی مشاور ارشد حقوقی برگزارشد.
این طرزالعمل رانهایی کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین جلسه که با حضور اعضای کمیسیون تهیه طرزالعمل کاری موزیم ملی برگزارشد ، مشاور ارشد حقوقی وزارت درصحبت مختصر گفت که برای اولین بار این طرزالعمل درهفت فصل 29 ماده آماده شده است.
بربنیاد این طرزالعمل موزیم ملی کشور می تواند امور مربوط خود را انجام دهد.
او همچنان گفت گام بعدی دراین راستا آماده کردن مقرره به موزیم ملی کشور می باشد. ختم/ علم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا