سیاستاخبارفرهنگ

طرزالعمل نشر اطلاعات ستره محکمه در صفحۀ انترنتی تصویر شد

کابل/ ۲جدی/ باختر

در جلسۀ شورای عالی ستره محکمه که به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم٬ قاضی القضات و رییس ستره محکمه برگزار شد٬ طرزالعمل نشر اطلاعات در صفحۀ انترنتی تصویب شد

نخست متکی به حکم مادۀ 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه، طرزالعمل نشر اطلاعات در صفحۀ انترنتی قوه قضائیه به منظور تطبیق سالم احکام قانون دسترسی به اطلاعات، تنظیم وظایف و مسوولیت های ادارات در مورد اطلاع رسانی، ایجاد شفافیت در حسابدهی و تأمین  حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات  در قوۀ قضائیه تصویب شد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر؛ استهدائیۀ  ریاست محکمۀ استیناف کابل در مورد چگونگی رعایت مواد 11 و 499 قانون اصول محاکمات مدنی در مسایل تجارتی در حالاتی که یکی از ورثه با داشتن وثیقۀ حصر وراثت بدون داشتن وکالت از سایر ورثه، در دعاوی تجارتی به حیث مدعی ویا مدعی علیه عرض اندام می کنند، تجویز شد تا در قبال موضوع تحت اشراف رییس دیوان تجارتی ستره محکمه ابراز نظر به عمل آید.

در ادامۀ جلسه٬ یک تقاضای تجدید نظر مدنی باعطف نظر بر شرایط مندرج حکم مادۀ 482 قانون اصول محاکمات مدنی ونیز برخی از تبدیلی های محکمه در قضایای جزایی و مدنی مورد غور  قرارگرفته و درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ و همچنان  بنابر مطالبه  ادارۀ لوی څارنوالی  صلاحیــت رسیدگی به (94) دوسیۀ جزایی به محاکم استیناف کنرها، کاپیسا، لغمان، خوست، تخار، بلخ، سرپل، بغلان٬ پکتیا، هلمند، نیمروز، فاریاب، غور و هرات تفویض شد و  برعلاوه  رسیدگی به یک عده از دوسیه های جزایی مطابق احکام  قانون اجراآت جزایی نیز جز آجندا بود که درهر مورد  تصامیم مقتضی اتخاذ شد. بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا