جامعه

عدد ‹۳۹› از احصائیۀ ترافیک حذف می‌شود

کابل/ ۲۵ جدی/ باختر
شماره‹۳۹›، شمارۀ جنجالی از پلیت های وسایط حذف می شود، موجودیت چنین یک رقم در وسایط، باعث بروز جنجال های زیادی در ترافیک و در خرید و فروش وسایط شده است، تعبیر شماری از مردم از این رقم، درست نیست.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که عدد 39 به دلیل جلوگیری از رشوه ستانی ازاحصائیۀ ترافیک حذف می‌شود.
معاون اول ریاست جمهوری، درجلسۀ شش و نیم صبح امروز خود گفته است : از این که ،عدد ۳۹ به گاو شیری برای بعضی از افراد مُخل و کارشکن مبدل شده است به ریاست ترافیک هدایت داده می‌شود که در توزیع پلیت برای موترها در سراسر افغانستان این عدد را برای ابد حذف کند.
صالح اضافه کرد که به زودی موضوع به ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد خواهد شد. سر از روزشنبه نه باید کسی به خاطر عدد 39 سرگردان باشد و یا مجبور به رشوه‌دهی شود. این هشدار باید جدی گرفته شده و اجراات شود.
گفته می‌شود که بعضی ها به خاطر اباورزی از اخذ پلیت با شماره 39 بعضی‌ها تا سه‌صد دالر امریکایی رشوه می‌دهند. نوریه زیوری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا