اخباراقتصاد

عدم‌ تصویب بودجۀ ملی باشندگان بغلان را نگران کرده است

پلخمری/ ۲۹قوس/ باختر

 باشندگان بغلان از نمایندگان شان درپارلمان می خواهند که هرچه زودتر بودجۀ مالی۱۴۰۰ تصویب کنند.

 ‌‌به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  باشندگان بغلان ازنمایندگان شان در ولسی جرگه می خواهند که ازعدم تصویب بودجۀ مالی سال۱۴۰۰ به حیث وسیله فشار بر دولت به خاطر معرفی نامزدان وزارت خانه ها کارنگیرند وبه حالت موجود اقتصادی مردم به ویژه کارمندان اداره های دولتی و معلمان که خود مرگ تدریجی است رحم کنند.

سیدداود کارمند خدماتی ریاست معارف درمصاحبه یی باخبرنگار آژانس باختر گفت که من با قبول تمام تهدیدهای امنیتی که دربغلان وجود داشت با علاقه وامیدواری نسبت به یک آیندۀ درخشان به پای صندوق های رای رفتم ونمایندۀ خود را انتخاب کردم.

وی افزود، متاسفانه اکنون نمایندۀ انتخابی من وسایرنمایندگان مردم که به پارلمان راه یافته اند نان کودکانم را درگرو خواست های شان گرفته اند ودشمنی آشکار شان را باما آغاز کرده اند ‌‌‌ .

بانورونا، کارمند دیگر دولتی بااشاره به تشدید ناامنی ها دربغلان ومشکلات اقتصادی ناشی از آن بر مردم،ازعدم تصویب بودجه ابرازتاسف کرد وافزود که مشکلات  ناشی از عدم تصویب بودجه را نه شما ونه مسوولان بلند دولتی احساس می کنند بلکه کارمندان پایین رتبه ومردم عام زیان می بینند.

‌‌ وی افزودکه اکنون که زمستان است نه پول است ونه چوب وزغال وازجانب دیگراجرای معاش ماهوار(۵۰۰۰)افغانی ام درگرو خواست های اعضای ولسی جرگه است، معطل قرارگرفته است.

وی گفت:  ازاعضای ولسی جرگه تقاضا می کنم که بودجه را مورد تایید قرار بدهند.

 اماعبدالوکیل سرپرست ادارۀ مستوفیت بغلان اطمینان داد که درصورت َضرورت معاش کارمندان دولتی ملکی ونظامی مطابق بودجۀ سال 1399اجرا می شود وازایجاد مشکلات دراجرای معاش کارمندان دولت جلوگیری به عمل خواهد آمد.  محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا