اخبارامنیت

عملیات ضد هراس افگنی در ارغنداب قندهار؛ شصت وسه مهاجم کشته شدند

قندهار/۲۳ قوس/ باختر

درحالی که عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی ارغنداب قندهارهمچنان ادامه دارد، نظامیان ازوارد شدن تلفات سنگین به طالبان درتازه ترین نبرد ها دراین عملیات، خبردادند.

به اساس گزارش ها، این نبرد ها دیشب شدت گرفت و همچنان ادامه دارد.

جنرال تادین خان مسوول پولیس قندهاربه آژانس باخترگفت که درنبرد های تازه هفت مهاجم انتحاری وپنجاه وشش طالب مسلح دیگر کشته شدند وبیست ونه مهاجم هم زخم برداشتند.

اوگفت که این مهاجمان می خواستند با حمله برنظامیان، مانع ازپیشرفت عملیات ضد هراس افگنی درارغنداب شوند اما موفق نشدند.

گفته می شود هنگام حملۀ مهاجمان، نیروی زمینی وقوای هوایی یکجا اقدام کردند وآنان را آماج قراردادند.

شش قومندان وکم از کم سیزده طالب پاکستانی گروه طالبان شامل کشته شدگان اند.

مسوول پولیس قندهارمی گوید که نظامیان توانسته اند روستا های ستراتیژیک ارغنداب چون خانه گرداب، شاتوری جازه، سرشوین، میان شوین و پای شوین را ازطالبان مسلح پاک کنند.

جنرال تادین خان گفت که به زودی ارغنداب به گونۀ کامل ازطالبان مسلح پاک خواهد شد.

مقامات ارشد نظامی می گویند که طالبان مسلح در روزهای پسین در قندهار تلفات سنگینی متحمل شده اند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا