اخبارصحت

عملیات نادرکمردرننگرهار؛  کودکی ازفلج دوپا نجات یافت

جلال آباد/ ۲۱ جدی/ باختر

داکتران درننگرهاردریک عملیات کم پیشینه، توانستند یک کودک را ازفلج دوپایش نجات دهند.

درکمراین کودک چهارماهه، داکتران یک کتلۀ بزرگ مشاهده کردند وتوانستند آن را با اجرای عمل جراحی بردارند.

این عملیات درشفاخانۀ مرکزی ننگرهاربه وسیلۀ داکتران بخش جراحی عصاب انجام شد.

یک مسوول بخش جراحی عصاب شفاخانۀ مرکزی ننگرهاربه آژانس باخترگفت«پا های این کودک حرکت عادی خود را نداشت، داکتران پس ازمعاینات موجودیت یک کتلۀ بزرگ درکمرودرمیان رشته های عصبی او را تشخیص دادند و با اجرای عمل جراحی توانستند این کتله را بردارند.»

اوگفت: اکنون پا های این کودک حرکت عادی خود را بازیافته است و ازفلج شدن نجات یافت.

خانوادۀ این کودک می گویند که آنان توان تداوی کودک شان درشفاخانه های شخصی افغانستان ویا انتقالش به شفاخانه های خارج ازکشوررا نداشتند.

آنان ازداکتران شفاخانۀ مرکزی ننگرهارکه توانستند به گونۀ رایگان کودک شان را تداوی کنند، سپاسگزاری کردند.

کودک به دلیل موجودیت کتله درکمرش، همواره احساس درد و ناراحتی می کرده است .ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا