اخبارامنیت

فردی درننگرهارهنگام قاچاق مواد مخدربازداشت شد

جلال آباد ۲ قوس باختر

فردی با محموله یی ازمواد مخدردرننگرهاربازداشت شد.

این فرد بامداد امروز هنگامی که می خواست بیش ازصد کیلوگرام مواد مخدررا به جایی قاچاق کند، ازحومۀ بازارولسوالی اچین بازداشت شد.

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که ازمحمولۀ این فرد بیش ازصد کیلوگرام مواد مخدربه دست آمد.

فرد بازداشت شده، بسته های مواد مخدررا به گونۀ ماهرانه یی دریک موتر جاسازی کرده بود و می خواست آن را به پاکستان قاچاق کند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا