سیاست

فرمان تقنینی حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل ماده ششم قانون امور ذاتی پولیس

 

ماده اول :

به تاسی از حکم مندرج ماده نودو هفتم  قانون اساسی تعدیل ماده ششم قانون امور ذاتی پولیس را که به اساس مصوبه شماره (40) مورخ 19/10/1390 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته است  ، توشیح میدارم.

ماده دوم :

وزیر عدلیه ووزیر دولت در امور پارلمانی موظف اند این فرمان را در خلال مدت (30) روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی ، به آن شورا تقدیم نمایند.

ماده سوم :

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه و تعدیل مذکور در جریده رسمی نشر گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا