سیاست

فرمان محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عدم مداخلۀ مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روندانتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸

کابل باختر 24 دلو
فرمان محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مورد عدم مداخلۀ مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روندانتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸
بهمنظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و عدم مداخلۀ مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸، مراتب آتی را منظور میدارم:
مادۀ اول :
تمام مقامات و کارکنان ادارات دولتی مکلف‌اند در روند انتخابات اصول ذیل را جداً رعایت نمایند:
۱- همکاری لازم با کمیسیون مستقل انتخابات در صورت مطالبه و اجرای وظایف محوله مرتبط به فعالیت‌های انتخاباتی به اسرع وقت ممکن.
۲- رعایت اصل بی‌طرفی حین اجرای وظایف محوله مرتبط به فعالیت‌های انتخاباتی.
۳- اجتناب از اعمال نفوذ بر رأی‌دهندگان به مقصد اظهار یا افشای رأی آن‌ها یا وادارساختن ایشان به رأی‌دادن به کاندیدای معین و یا ارتکاب هرنوع عملی که موجب اخلال آزادی، سری‌بودن و مستقیم‌بودن آرای رأی‌دهندگان گردد.
۴- اجتناب از فراهم‌نمودن تسهیلات و منابع دولتی به نفع کاندیدای مشخص مگر اینکه طبق احکام قانون طورمساوی فراهم ‌شده باشد.
۵- اجتناب از معرفی اشخاص به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به‌منظوراستخدام به‌حیث کارکنان دایمی یا مؤقت انتخابات.
۶- عدم استفاده از موقف وظیفوی به‌منظورتقویت یا تضعیف موقف کاندیدای مشخص.  
۷- اجتناب از امر و نهی کارکنان دایمی و مؤقت انتخابات خلاف احکام قانون و عدم اعطای هدایا و تحایف به آن‌ها.
۸- اجتناب از ورود به مراکز و محلات ثبت نام رأی‌دهندگان، مراکز رأی‌دهی و شمارش آراء با حمل اسلحه و یا به‌معیت محافظین مسلح.
۹- اجتناب از دعوت یکی از کاندیدان انتخابات ریاست‌جمهوری درافتتاح پروژه‌ها یا محافل رسمی.
۱۰- حفظ معلوماتی که حین اجرای وظایف در روند انتخابات و یا از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به‌دست می‌آورند  و امتناع از نشر و یا ارائه آن به کاندیدای مشخص.
مادۀ دوم:
هرگاه مقامات و کارکنان ادارات دولتی از اصول مندرج مادۀ اول این فرمان تخلف نمایند، غرض تعقیب عدلی به مراجع ذی‌صلاح، معرفی گردند.
ماده سوم:
وزارت‌ها و ادارات جمهوری اسلامی افغانستان مؤظف‌اند رهنمود عدم مداخلۀ مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۹۸ را آماده و به‌ دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایند.
مادۀ چهارم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و ادارات ذی‌ربط از تطبیق آن مسئولیت دارند.
احمد ضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا