سیاست

فعالان جامعه مدنی: زنان خواهان حضور فعال در روند گفت وگوهای صلح می باشند // مردم: استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان حفظ شود

کابل،22 دلو، باختر
با وجود تاکید های فراوان رهبری حکومت وحدت ملی مبنی بر این که خواست هیچ یک از گروه های درگیر در روند صلح مبنی بر نادیده گرفتن نقش زنان در جامعه افغانستان پذیرفته نمی شود، زنان نسبت به روند مقدماتی مذاکرات صلح با طالبان نگران می باشند.
این نگرانی ها ریشه در گذشته دارد به این دلیل زنان نمی خواهند شاهد برگشت به دورِه سیاه گذشته باشند.
زرقا یفتلی فعال جامعه مدنی با اشاره به آنچه در بالا ذکر شد گفت که زنان خواهان حضور فعال در روند صلح می باشند.
او گفت: حقوق زنان، رعایت قانون اساسی و آزادی بیان خط قرمز برای زنان افغانستان می باشد.
یفتلی همچنان گفت که بدون نقش فعال زنان در روند صلح و مذاکرات ، صلح پایدار در افغانستان به وجود نمی آید.
اما شمار دیگری از زنان مطرح می کنند که بار سنگین جنگ را زنان نیز به دوش دارند، در جبهه های نبرد فرزندان مادران شهید و کشته می شوند به باور آنها باید در روند مذاکرات صلح در کنار آن که به حفظ ارزشهای 17 ساله توجه شود، باید به دیدگاه های زنان نیز ارج گذاشته شود.
مریم صدیق فعال دیگر جامعه مدنی در این مورد گفت که زنان بخش وسیع جامعه را تشکیل می دهند.حضور نمایشی چند زن در مذاکرات صلح نمی تواند اسباب قناعت زنان رافراهم کند.
او گفت: هراس زنان از برگشت به گذشته تاریک است. مریم صدیق همچنان گفت: اگر روند دموکراسی در کشور ادامه یابد مردم سالاری بیشتر نضج گیرد، افغانستان نه تنها به سوی صلح گام بر می دارد بل به مدارج بلند ترقی نیز دست پیدا می کند.
شبستان ابراهیمی فارغ دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل می گوید که نگرانی زنان ریشه در گذشته دارد آنان دوران سلطه طالبان بر کابل را فراموش نکرده اند از این رو به عنوان یک جوان از نظام و رهبری کشور می خواهد که بیشتر به استقلال سیاسی ، اقتصادی  اجتماعی زنان در هر نوع مذاکرات صلح توجه شود.
نالان- مجیب مرزایی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا