اخبارفرهنگ

فعالیت ماه نامۀ “شهربانو” دربغلان قطع شد

پلخمری/ ۲۱جدی/ باختر

  وضعیت بد اقتصادی رسانه ها در بغلان روز تا روزباعث ایجادمشکلات درروند اطلاع رسانی درآن ولایت شده است۰

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، مهم ترین بخش در آمد رسانه ها را نشر و پخش اعلان های تجارتی تشکل می دهد ولی در سال های اخیر نسبت جنگ و فرار کمک کنندگان و نبود اعلان های تجارتی، رسانه های محلی در بغلان به مشکلات جدی رو بروشده اند.

رحیمه عثمانی مدیر مسوول نشریه “شهر بانو” به خبر نگار محلی آژانس باختر گفت که سال جاری نسبت شیوع ویروس کرونا، نا امنی و نبود پروژه ها بد ترین سال برای رسانه های محلی در بغلان از لحاظ اقتصادی بود.

وی افزود، نشریۀ “شهر بانو” یک رسانۀ چاپی است که زنان بغلان بنیان گذار آن اند و بیشتر فعالیت های این نشریه مبتنی بر دست آورد ها و انعکاس چالش های زنان است که از چندین ماه نسبت نبود امکانات مالی، نشرات آن متوقف  شده است.

به گفته وی، نشریۀ چاپی “شهربانو” از ۲۰ تا ۳۰ هزار افغانی هزینه دارد ولی یک افغانی هم عاید ندارد وهیچ نهاد دولتی و غیر دولتی آنان را در این زمینه کمک نکرده است.

وی از نهاد های حمایت کنندۀ رسانه ها خواست که به خاطر ازسر گرفتن دوبارۀ نشرات ، این رسانه را یاری رسانند.

همایون رستمی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان گفت که در بغلان ۹ رسانۀ صوتی، سه رسانۀ چاپی و سه رسانۀ تصویری فعالیت دارند که یک رسانۀ تصویری و یک رسانۀ صوتی دولتی اند و متباقی  رسانه ها خصوصی  اند که نسبت مشکلات مالی اکثر رسانه ها نتوانستند جواز فعالیت شان را از چندین سال به این طرف تجدید کنند.

وی وضعیت اطلاع رسانی را با وجود چالشها نسبت به بعضی ولایت های شمالشرقی دربغلان بهترعنوان کرد وافزود که دربغلان نزدیک به یکصد تن در رسانه ها مصروف اطلاع رسانی اند. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا