اقتصاد

قرار دادی به ارزش بیش از یکصد هزار دالر امضا شد

کابل/9/دلو/باختر

جارالله منصوری، وزیر احیا و انکشاف دهات امروز قرار دادی را به ارزش یک صد و ده هزاردالرامریکایی با رییس شرکت ساختمانی افغان اداره امضا کرد.

با امضا این قرار داد کار مرحله اول شبکه آبرسانی شهر قلعه نو ولایت بادغیس و حومه آن آغاز می گردد.

به اساس معلومات دفتر رسانه های وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر، هزینه مجموعی این پروژه چهارده ملیون دالر برآورد گردیده و جانب هسپانیا متعهد به تمویل آن می باشد.

کار مرحله اول این پروژه شامل حفر چاه ها و تحکیم آنها میباشد که توسط این شرکت ساختمانی عملی می گردد.

در مراحل بعدی ساختمان ذخیره گاه، نلدوانی، نصب شیر دهن و استقامت دهی آب به منازل مسکونی شامل است.

با تکمیل این پروژه شصت هزار نفر از آب آشامیدنی بهره مند می شوند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا