اخبارفرهنگجامعه

قضایای اخیر خشونت علیه خبرنگاران در جلسۀ کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها بررسی شد

کابل/ 29 جدی / باختر

جلسۀ کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها بعد از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد و قضایای اخیر خشونت علیه خبرنگاران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ لوی څارنوالی و ادارۀ مستقل ارگان های محلی، به صورت مفصل در مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران، مشکلات خبرنگاران در ولایات و جلسات کمیته های ولایتی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها گزارش دادند.

بنا به گزارش وزارت امور داخله و اداره امنیت ملی، در یک ماه گذشته چهل قضیۀ تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در ولایات و مرکز از جانب ارگان های امنیتی مورد بررسی جدی قرار گرفته است و در زمینه اقدامات لازم صورت گرفته است. گزارش نهادهای امنیتی در بارۀ قضایای خشونت علیه خبرنگاران در هفته های اخیر و هم چنین تهدیدات علیه خبرنگاران با جزئیات لازم در جلسه مطرح شد و مورد بررسی و تایید اعضای جلسه قرار گرفت.

ادارۀ لوی څارنوالی نیز از تعقیب عدلی قضایای خشونت علیه خبرنگاران به جلسه گزارش داد. مطابق گزارش اداره لوی څارنوالی تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است و فعلا تنها یک قضیه در څارنوالی تحت کار است. به گفتۀ سخنگوی اداره لوی څارنوالی به تعداد مجموع 21 قضیه خشونت مربوط به خبرنگاران بررسی شده است که هفده قضیۀ قطعی و نهایی شده است، دو قضیه در مراحل محاکماتی قرار دارد و یک قضیۀ دیگر برای بررسی بیشتر دوباره به مرجع مرتبط احاله شده است.

در این جلسه هریک از اعضای فدراسیون ژورنالیستان نظرات و پرسش های خود را نسبت به گزارش های نهادهای امنیتی مطرح کردند که از سوی نمایندگان نهادهای امنیتی پاسخ داده شد.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور پس از بحث و بررسی های لازم اعضای جلسه در مورد گزارشات ادارات یاد شده، از زحمات آنان ابراز قدردانی کرد.

سرانجام در این خصوص فیصله شد که نتیجۀ اقدامات و تلاش های انجام شده در راستای بررسی قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در روز های نزدیک در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشتراک نمایندگان ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی، فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ و سکرتریت کمیتۀ مشترک با مردم افغانستان و جامعۀ رسانه یی اعلام شود.

همچنین به نهادهای عدلی و قضایی کشور هدایت داده شد که از این پس تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران، جامعۀ مدنی و رسانه ها و نیز مراحل رسیدگی به آن قضایا با جزئیات لازم به رسانه ها و شهروندان اطلاع رسانی شود تا همه در جریان چگونگی پیگیری و تعقیب قضایای خشونت علیه خبرنگاران قرار گیرند.

معاون رئیس جمهور علاوه بر رسیدگی ارگان های امنیتی و دیگر نهادهای موظف به مشکلات خبرنگاران، هدایت داد که آن عده خبرنگارانی که به خاطر برخی خشونت ها یا تهدیدات از ولایات به کابل منتقل شده اند مشکلات شان به صندوق حمایت از خبرنگاران نیز راجع شود.

ادارۀ مستقل ارگان های محلی نیز در خصوص مشکلات خبرنگاران در ولایات، تلاش های کمیته های ولایتی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها و هماهنگی های لازم میان نهادهای ذی ربط در ولایات برای اطلاع رسانی بیشتر و فعالیت بهتر جامعۀ خبرنگاری در ولایات، گزارش مفصل ارائه کرد.

مطابق این گزارش، در یک ماه اخیر نیز مانند ماه های گذشته، در 33 ولایت، کمیته های ولایتی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها برگزار شده است.

بنا براین گزارش، موضوعاتی چون؛ مصونیت و تأمین امنیت خبرنگاران، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی میان رسانه ها و حکومت و مشکلات خبرنگاران در کمیته های ولایتی کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها با حضور والیان و معاونان والیان مورد بحث قرار گرفته است.

قابل ذکر است که در خصوص سخنگویان ولایات نیز در جلسه بحث شد و گزارش داده شد که سخنگویان والیان هم چنان در بست های خویش ایفای وظیفه می کنند و تنها در خصوص چگونگی هماهنگی میان مقامات محلی راجع به اطلاع رسانی شفاف و منظم به رسانه ها و همکاری آنان با سخنگویان میکانیزم لازم در نظر گرفته شده است.

در این جلسه همچنین موضوع تأمین امنیت اعضای فدراسیون خبرنگاران و رسانه ها نیز مورد بحث قرار گرفت که در زمینه هدایات لازم به ارگان های امنیتی داده شد.

در جلسۀ امروز فیصله شد که از این به بعد با هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهادهای مرتبط، در هر جلسۀ کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها شماری از مسوولان رسانه ها نیز دعوت شوند تا از نزدیک نظرات و پیشنهادات آنان شنیده شود و آنان نیز مستقیما در جریان گزارش ها و اقدامات کمیتۀ مشترک ونهادهای ذی ربط قرار گیرند.

در این جلسه همچنین از آدرس کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه ها یک بار دیگر برحمایت قاطع از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، رسانه ها و خبرنگاران، آزادی بیان، نظام جمهوریت، قانون اساسی و جامعۀ مدنی تأکید شد.

هم چنین در این جلسه بر توازن نشر اخبار در مورد موضوعات مرتبط به کشور و حکومت و سایر موضوعات خبری و بر تقویت بیشتر فضای اعتماد و همکاری میان حکومت و رسانه ها تأکید به عمل آمد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا