اخبارفرهنگ

محفل شعرخوانی ” شعر من برای صلح” درلوگر برگزارشد

 پل علم / 7 دلو/ باختر

ریاست اطلاعات فرهنگ لوگر برنامۀ شعرخوانی را تحت عنوان”شعرمن برای صلح” درشهر پل علم لوگر برگزارکرد.

به گزارش آژانس باختر، دراین برنامه شاعران، فرهنگیان وادیبان لوگرخواهان پایان جنگ، حفظ وحدت ملی وتامین صلح درکشورشدند و شاعران دررابطه به تامین صلح، ختم جنگ وحفظ وحدت ملی اشعارشانرا به خوانش گرفتند.

عبدالرحمن تسل رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر گفت که با رعایت نکات صحی به خاطرجلوگیری از گسترش ویروس کرونا، تا شش ماه پیش رو برنامه های شعرخوانی درهفته یکباربا دعوت شاعران برگزارخواهد شد.

 وی افزود که این مشاعره به منظور تامین صلح و وحدت ملی برگزارشده است که شاعران، فرهنگیان وادیبان درقالب شعرومنظومه های شعری شان صدای صلح را به طرف های درگیری جنگ برسانند.

امین الله یک شرکت کنندۀ  این برنامه ازراه اندازی همچون برنامه ها اظهارخرسندی کرد وگفت که برنامه های شعرخوانی درمورد صلح و ختم جنگ تاثیرات عمیق برافکارعامه دارد ومی تواند که ذهنیت مردم را به سوی آیندۀ بهترو درخشان سوق دهد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا